Tworzenie Grupowego ZIP

Wprowadzenie

PowerArchiver zawiera łatwe w użyciu narzędzie Grupowy ZIP które umożliwia archiwizowanie wielu plików do indywidualnych archiwów. Możesz dodać pliki i katalogi do grupowego archiwizowania, wybrać kompresję którą chcesz użyć do zarchiwizowania każdego wybranego pliku do jego własnego archiwum. Tak więc, jeśli dodasz 10 plików, PowerArchiver wykona 10 oddzielnych archiwów, w oparciu o ustawione opcje.

Opcje

  • Wybierz pliki i katalogi do dodania - jak widzisz są oddzielne przyciski „Dodaj plik” i „Dodaj katalog”. Używając tych przycisków możesz wybrać pliki i katalogi które chcesz zarchiwizować. Od razu gdy wybierzesz pliki i/lub katalogi, zostaną one dodane do listy plików i będą wyświetlone. Jeśli chcesz usunąć element z listy, po prostu zaznacz go i kliknij na przycisku „Usuń”. Gdy dodasz katalog do listy, wszystkie pliki zawarte w nim zostaną również zarchiwizowane indywidualnie. Proszę używać opcji Dodaj katalog z ostrożnością - jeśli dodasz katalog Program Files, utworzysz tysiące archiwów.
  • Docelowy katalog - umożliwia wybór miejsca gdzie będą umieszczone archiwa:
    • Bieżący katalog archiwum - spowoduje umieszczenie archiwów w tym samym katalogu co oryginalne pliki.
    • Bieżący katalog - możesz wybrać katalog gdzie zostaną umieszczone wszystkie archiwa.
  • Docelowy format - umożliwia wybór formatu archiwum.
    • Kompresja - wybierz jakiej kompresji chcesz użyć, w zależności od wybranego formatu archiwum.

Gdy wybierzesz wszystkie właściwe opcje, kliknij przycisk „Wykonaj” aby rozpocząć tworzenie Grupowego ZIP.

Navigation