שיוך עם Windows

Microsoft הגדירה את המילה “שיוך” כדלהלן:

לזהות סיומת קובץ כמשתייכת ליישום מסוים, כך שכאשר תפתח קובץ כלשהו בעל סיומת זו, היישום הנכון ייפתח באופן אוטומטי.

לדוגמה, Windows משייך קבצי .WRI עם כתבן כברירת מחדל, וקבצי .TXT עם פנקס רשימות, בעת ש-PowerArchiver יוצר שיוכים עבור קבצים בעלי הסיומת .ZIP (ותבניות ארכיון אחרות ש-PowerArchiver תומך בהם).

PowerArchiver, המחשב שלי, והסייר של Windows כולם משתמשים בשיוכים באותה דרך. כשאתה מבצע לחיצה כפולה על קובץ בעל שיוך, היישום המשויך עם הקובץ יופעל, והיישום יפתח את הקובץ באופן אוטומטי.

PowerArchiver משתמש בשיוכים כשאתה מבצע לחיצה כפולה על קובץ המופיע ברשימה בחלון הראשי של PowerArchiver וכשאתה משתמש במאפיין ביקורת היציאה. מנגנון ביקורת היציאה של PowerArchiver מקים שיוכים כאשר הוא מעדכן את קבוצת התכנית של ביקורת היציאה משתי סיבות: כדי להציג את הסמל הנכון של כל קובץ, וכדי לוודא שהיישום המתאים מופעל כאשר אתה מבצע לחיצה כפולה על סמל.

באפשרותך להציג, להוסיף ולמחוק שיוכים ע”י שימוש בכרטיסייה “סוגי קובץ” בתיבת דו השיח “אפשרויות” במחשב שלי או בסייר של Windows. לחץ על “אפשרויות” מתוך התפריט “תצוגה” או על “אפשרויות תיקייה” מתוך התפריט “כלים” (תלוי בגרסת Windows שברשותך), ואז לחץ על הכרטיסייה “סוגי קובץ”.

Navigation