יצירת צרור ארכיונים

הקדמה

יצירת צרור ארכיונים הופכת את הדחיסה של כמות קבצים גדולה לתוך ארכיונים נפרדים לקל. באפשרותך להוסיף קבצים או תיקיות שיידחסו לתוך צרור ארכיונים, לבחור את הדחיסה שאתה רוצה ו-PowerArchiver ידחוס כל קובץ שבחרת לתוך ארכיון נפרד משלו. כך שאם אתה מוסיף 10 קבצים לרשימה, PowerArchiver יצור 10 ארכיונים שונים, על סמך האפשרויות שבחרת. באפשרותך להפעיל את הכלי ליצירת צרור ארכיונים מתוך התפריט “כלים”.

אפשרויות

 • בחר קבצים ותיקיות שייכללו - כפי שניתן לראות, ישנם כפתורים נפרדים עבור “הוספת קבצים” ועבור “הוספת תיקיות”. ע”י שימוש בכפתורים אלו באפשרותך לבחור קבצים ותיקיות שיידחסו אל תוך צרור ארכיונים. ברגע שבחרת קבצים ו/או תיקיות, הם יתווספו לרשימת הקבצים ויוצגו. אם ברצונך למחוק פריט מהרשימה, בחר אותו פשוט ולחץ על הכפתור “מחק” תוסיף תיקייה לרשימה, כל הקבצים שבתוך אותה תיקייה יידחסו אל צרור ארכיונים. אנא השתמש בכפתור “הוסף תיקייה” בזהירות - אם תוסיף את תיקיית ה-Program Files שלך, תוכל ליצור אלפי ארכיונים.
 • תיקיית יעד - בחר היכן אתה רוצה למקם את הארכיונים שלך:
  • תיקיית קבצים נוכחית - יניח ארכיונים באותה תיקייה כמו הקבצים המקוריים.
  • תיקייה מותאמת - באפשרותך לבחור תיקייה מותאמת בה כל הארכיונים יונחו.
 • תבנית יעד - בחר באיזו תבנית ברצונך להשתמש עבור הארכיונים שלך.
  • דחיסה - בחר באיזו דחיסה ברצונך להשתמש, בהתאם לתבנית היעד שבחרת.
 • קבץ קבצים מאותה תיקייה לאותו ארכיון - כל הקבצים מהתיקייה שנבחרה יידחסו אל תוך ארכיון יחיד והוא ייקרא כשמה של התיקייה. אם תיקיות רבות נבחרו, ארכיונים רבים יווצרו.
 • הוסף תיקיות משנה לארכיונים נפרדים - כל הקבצים מתיקיות המשנה של התיקייה שנבחרה יתקבצו לתוך ארכיונים נפרדים.

ברגע שבחרת את האפשרויות הרצויות, לחץ על “הפעל” כדי להתחיל ביצירת צרור ה-ZIP.

Navigation