Aanmaken ZIP in batch

Introductie

Met PowerArchiver's Batch Zip functie kunt u eenvoudig grote hoeveelheden bestanden in individuele archieven schrijven. U kunt bestanden en mappen selecteren en de compressieverhouding opgeven. PowerArchiver archiveert daarna ieder aangewezen bestand als archief. Heeft u 10 bestanden aangewezen dan krijgt u dus 10 archieven.

Opties

  • Selecteer de bestanden of mappen Er zijn aparte knoppen voor het toevoegen van een „Bestand” of „Map”. Door op deze knoppen te klikken, kunt u bestanden en of mappen selecteren die in de batch moeten worden opgenomen. De geslecteerde bestanden en mappen verschijnen in het overzicht boven in het dialoogvenster. Wilt u een bestand uit de lijst verwijderen, dan selecteert u de regel en drukt vervolgens op „Verwijder”. Als u een map toevoegt, worden alle bestanden in die map gearchiveerd. Gebruik het toevoegen van mappen dan ook met beleid. Voor u het weet creëert u duizenden bestanden.
  • Doelmap - geef aan waar de bestanden aangemaakt moeten worden:
    • Bestand's huidige map - de archieven worden in de map van het origineel geplaatst.
    • Aangepaste map - geef een map aan waarin alle aangemaakte archieven worden geplaatst.
  • Doelformaat - selecteer in welk formaat u de archieven wilt opslaan.
    • Compressie - selecteer de compressiegraad die wilt gebruiken. (afhankelijk van het gekozen formaat)
  • Groepeer bestanden uit één map in één archief - alle bestanden uit de geslecteerde map worden in één archief geplaatst met dezelfde naam als de map. Zijn er meerdere mappen geselecteerd dan worden er evenzovele archieven aangemaakt.

Nadat u alles heeft ingesteld, klikt u op „Uitvoeren” om de batch uit te voeren.

Navigatie