ZIP komentari

Uvod

Možete kreirati, urediti i pregledati komentare u ZIP datotekama koristeći PowerArchiver. Koristi stavku “Komentar…” u izborniku “Akcije” da bi aktivirali dijaloški okvir komentara (jedino kod ZIP arhiva).

Komentar je opcionalni tekst koji je ugrađen u ZIP arhivu. Može biti pregledan, kreiran, uređen, ili uklonjen koristeći dijaloški okvir komentara. Jednostavno utipkajte tekst, zalijepite iz međuspremnika, ili umetnite iz datoteke.

Mogućnosti

  • “Zatvori” - koristite za snimanje komentara ili promjena koje ste napravili a i zatvaranje dijaloškog okvira.
  • “Očisti” - briše trenutni komentar.
  • “Umetni iz datoteke” - omogućava vam da umetnete tekst iz druge datoteke u polje komentara.
  • “Font” - možete odrediti novi font. Ovo ne utiče na arhivu, ali pohranjuje kao vašu postavku za pregledavanje komentara s PowerArchiverom.
  • “Prikazuj komentare prilikom otvaranja Zip datoteka” - automatski prikazuje komentare prilikom otvaranja Zip datoteke ako ista posjeduje komentar.

Nadalje, uključivanjem “Usidri komentare prilikom otvaranja ZIP datoteka” u “Mogućnosti> Konfiguracija> Razno”, komentari će se pojavljivati na “usidrenoj traci” na dnu PowerArchivera. Ovo je korisno pri radu s mnogo ZIP arhiva koje posjeduju komentare.

Navigation