Korištenje PowerArchiverove značajke Kreiraj

Uvod

PowerArchiverova značajka kreiraj čini vrlo laganim pokretanje datoteka iz arhive, ili raspakiravanje arhiva i njihovo dodavanje u grupu “Programs” iz izbornika Start.

U osnovi značajka Kreiraj raspakira sve datoteke iz arhive u direktorij koji ste odabrali, kreira programsku grupu za datoteke u izborniku Start, i na kraju otvara Explorerov prozor za pristup datotekama. Istovremeno u pozadini, PowerArchiver aktivira dijaloški okvir s pitanjem da li želite da izbrišete instalirane datoteke. Ovo j vrlo korisno za raspakiravanje aplikacija koje nemaju instalacijske rutine.

Korištenje kreiranja

Kao prvo morate otvoriti arhivu koju želite instalirati. Dok je arhiva otvorena u PowerArchiveru, kliknite na “Instaliraj” u alatnoj traci, ili odaberite “Kreiraj…” iz izbornika “Akcije” (“SHIFT+C” također može biti korišteno).

Mogućnosti

Dijaloški okvir instalacije će se pojaviti sa nizom različitih mogućnosti:

  • “Direktorij” - možete odabrati odredišni direktorij ručno ga unoseći u okvir “Direktorij”, ili odabirom iz popisa. Ovo je lokacija na koju će datoteke biti raspakovane.
  • Mogućnosti kreiranja:
    • “Naziv grupe” - ovdje možete unijeti ime za Programsku grupu u izborniku Start koja će biti kreirana.
    • “Maksimum ikona” - postavi najveći broj ikona koji će se kreirati u Programskoj grupi.
    • “Kreiraj ikone jedino za programe i dokumente” - uključivanjem ove mogućnosti, omogućavate kreiranje ikona samo za programe i dokumente u Programskoj grupi. Ovo je zadana mogućnost.
    • “Otvori direktorij nakon instalacije” - Otvara direktorij koji ste instalirali u Windows Exploreru.

Nakon što ste završili sa odabirom mogućnosti, nastavite dalje sa klikom na “OK”.

Navigation