שימוש בביקורת היציאה של PowerArchiver

הקדמה

מאפיין ביקורת היציאה של PowerArchiver הופך את הפעלת הקבצים שבתוך ארכיון לקלה, או את החילוץ ממנו לקל ומוסיף את קבצי הארכיון אל “כל התוכניות” בתפריט ההתחלה של המערכת.

ביקורת יציאה מחלצת ביסודיות את כל הקבצים מתוך הארכיון אל תיקייה שאתה תגדיר, יוצרת קבוצת תכנית בתפריט ההתחלה עבור הקבצים, ופותחת חלון סייר כדי להשיג גישה אל הקבצים. בו-זמנית ברקע, PowerArchiver מפעיל תיבת דו שיח השואלת אותך אם ברצונך למחוק את הקבצים בהם בוצעה ביקורת היציאה. ביקורת יציאה שימושית מאוד לחילוץ יישומים שאין להם התקנה שגרתית.

שימוש בביקורת יציאה

תחילה, תצטרך לפתוח את הארכיון שברצונך לבצע בו ביקורת יציאה. ברגע שהארכיון נפתח ב-PowerArchiver, לחץ על “ביקורת יציאה” מתוך סרגל הכלים, או לחץ על “ביקורת יציאה…” מתוך התפריט “פעולות” (בממשק הקלאסי בלבד).

אפשרויות

תיבת דו השיח של ביקורת היציאה תופיע עם מספר אפשרויות שונות:

תיקייה - באפשרותך לבחור את תיקיית היעד ע”י הכנסתה באופן ידני אל תוך השדה “תיקייה”, או ע”י בחירתה מתוך הרשימה. זהו המיקום שאליו יחולצו הקבצים.

אפשרויות ביקורת יציאה:

  • שם הקבוצה - הכנסת השם עבור קבוצת התכנית שתיווצר בתפריט ההתחלה.
  • קיצורי דרך מרביים - קביעת המספר המרבי של קיצרי הדרך שיווצרו עבור קבוצת התכנית.
  • צור קיצורי דרך אל תכניות ומסמכים בלבד - ע”י סימון אפשרות זו, תוכל להבטיח שרק קיצורי דרך אל תכניות ואל מסמכים יווצרו עבור קבוצת התכנית. אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל.
  • פתח תיקייה לאחר ביקורת היציאה - פתיחת תיקיית ביקורת היציאה של הארכיון בסייר של Windows.

ברגע שסיימת לבחור אפשרויות, המשך ע”י לחיצה על “אישור”.

Navigation