Bestanden aan een archief toevoegen

Nadat u TUTOR2.ZIP heeft aangemaakt en het „Toevoegen” dialoogvenster is verschenen, selecteert u de bestanden en mappen die u wilt comprimeren en klikt op „Toevoegen”.

Video Tutorial

De Adobe Flash Plugin is vereist om de pagina te kunnen weergeven.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-0D0A_B2z6I

U komt nu terug in het hoofdvenster van PowerArchiver, maar dient te wachten tot PowerArchiver klaar is met comprimeren en het toevoegen van de bestanden aan het archief. Nadat het comprimeren voltooid is, kunt u weer verder werken met PowerArchiver.

U kunt het toevoegen onderbreken door op „Afbreken” te klikken in het status venster. Als de bevestigingsvraag verschijnt, klikt u opk „Nee”. Dit kan er echter toe leiden dat het archief niet bruikbaar is. U dient dit alleen te gebruiken als het absoluut noodzakelijk is.

U kunt ook bestanden toevoegen door ze te slepen vanuit de Verkenner naar PowerArchiver.

Navigatie