Korištenje PowerArchiverovog SFX Čarobnjaka

Uvod

PowerArchiver posjeduje SFX čarobnjaka koji vam pomaže pri kreiranju Samo Raspakujućih arhiva (SFX) u nekoliko lakih koraka.

Da biste pokrenuli SFX Čarobnjaka, kliknite na “Alati> SFX Čarobnjak ”.

Korak 1. Kreiranje SFXa

Prvo, “Utipkajte ime i odredište SFX datoteke”. Trebati ćete da kliknete na gumb pretraži, odaberite odredišni direktorij i unesite ime SFX arhive. Ovo bi trebalo da bude nova datoteka.

Korak 2. Odabir datoteka i direktorija za dodavanje u SFX

Sada morate odabrati datoteke koje želite dodati u vašu samo raspakirajuću arhivu:

 • “Popis datoteka” - kao što možete vidjeti, postoje odvojeni gumbi za “Dodaj datoteku” i “dodaj direktorij”. Koristeći ove gumbe, možete odabrati datoteke i direktorije koji će biti uključeni u SFX arhivu. Jednom kada ste odabrali datoteke/direktorije, oni će biti dodani u popis datoteka i prikazani. Ako želite ukloniti objekt s popisa, jednostavno ga odaberite i kliknite na gumb “Ukloni”.
 • “Uključi poddirektorije” - ako nije uključeno, poddirektoriji i direktoriji s popisa datoteka neće biti dodani u SFX arhivu.

Kada završite s dodavanjem datoteka, požete preći na idući ekran klikom na gumb “Sljedeći”.

Korak 3. Podesi mogućnosti sažimanja

Prikazati će se novi ekran s mogućnostima sažimanja.

Ako želite, ako želite možete odmah nastaviti klikom na gumb “Sljedeći”, budući da ni jedna od ovih mogućnosti nije neophodna. U tom slučaju biti će korištene zadane vrijednosti.

 • “Oblik sažimanja” - možete odabrati između ZIP, CAB i 7-Zip formata sažimanja. ZIP je najbrži a 7-Zip najjači. Akoje važna veličina kreiranog SFXa, trebali biste odabrati 7-Zip i to za datoteke veće od 1 MB i CAB SFX za datoteke manje od 1 MB.
 • “Sažimanje” - odaberite nivoe sažimanja koristeći okvir “Sažimanje”. Preporučamo korištenje maksimalnog sažimanja tako da dobijete što manje datoteke.
 • “Zaštiti šifrom” - šifrom zaštitite vaše SFX arhive (ova mogućnost je jedino dostupna za ZIP arhive).
 • Ako ste odabrali ovo, molimo da upamtite vašu šifru, budući da ćete je trebati da otvorite vašu SFX arhivu.
 • “Pohrani relativne podatke o direktoriju” - pohranjuje relativnu putanju s SFX arhivom, umjesto pune putanje.
 • “Uključi sistemske i skrivene datoteke” - uključuje sistemske i skrivene datoteke u vašu SFX arhivu, ako ste odabrali i dodaje ih u popis datoteka iz prethodnog koraka.
 • “Upitaj da se izvrši provjera kreirane SFX datoteke” - pita korisnika za provjeru SFX arhive nakon što je kreirana.
 • Nakon što završite s namještanjem postavki po vašoj želji, možete nastaviti klikom na gumb “Sljedeći”.

Korak 4. SFX Mogućnosti

Ovdje je više podataka o raznim mogućnostima SFX Čarobnjaka:

Napomena: Možete preskočiti podešavanje ovog ekrana i koristiti zadane mogućnosti klikom na gumb “Sljedeći”.

 • “Zadani “UnZip u” direktorij” - ovo je zadani direktorij u koji će se smjestiti raspakirane datoteke. Ako odaberete “Koristi PRIVREMENI direktorij”, datoteke će biti raspakirane u zadani privremeni direktorij Windowsa. Ovdje možete utipkati bilo koje ime direktorija.
 • “Sukob datoteka” - odaberite mogućnost za prepisivanje datoteka preko onih istog imena.
 • “Opis” - opis će biti prikazan kad korisnik pokrene samo-raspakirajuću arhivu da bi započeo proces raspakiravanja.
 • “Pokreni naredbeni redak nakon raspakiravanja” - Unesite ime datoteke za automatsko pokretanje nakon raspakiranja arhive (na primjer SETUP.EXE). Ako postoje parametri za korištenje sa naredbom (na primjer, SETUP.EXE /net), morate podijeliti ime programa i parametar koristeći znak “cijevi” (SETUP.EXE|/net). Ako postoji više parametara, nema potrebe za dodavanjem dodatnih znakova cijevi (na primjer, SETUP.EXE|/net /test). Napomena: Ova značajka je namijenjena samo naprednijim korisnicima. Nije potrebno konfigurirati ovu mogućnost za kreiranje samo-raspakujuće arhive.
 • “Prikaži poruku o uspjehu po završetku” - Ovo vam omogućava da uključite ili isključite obavijest korisniku o završenom raspakiravanju svih datoteka.
 • “Ne pitaj korisnika prije raspakiravanja” - Ova mogućnost vam dozvoljava kreiranje samo-raspakujućih arhiva koje se pokreću bez ikakve interakcije korisnika. Upozorenje: S uključenom ovom mogućnošću, korisnik neće vidjeti dijaloški okvir o pojavi raspakiravanja. Preporučamo da ova mogućnost ostane isključena, pošto je ona namijenjena samo iskusnijim korisnicima.
 • “Izbriši datoteke nakon izvršenja naredbenog retka” - briše raspakovane datoteke nakon što je naredbeni redak izvršen. Ova značajka je jedino moguća ako je uključena mogućnost “Pokreni naredbeni redak nakon raspakiranja”.
 • “Sakrij mogućnosti prepisivanja” - Skriva okvir i omogućava korisniku da promijene osobne postavke prepiši.
 • “Sakrij popis datoteka” - sakriva popis datoteka iz SFXa tako da krajnji korisnik ne može vidjeti koje su datoteke u SFXu.

Nakon što ste završili sa podešavanjem mogućnosti prema vašim potrebama, možete nastaviti dalje klikom na gumb “Sljedeći”. Sljedeći ekran će vam prikazati sažetak mogućnosti koje ste odabrali. Za nastavak, kliknite “Napravi SFX” za kreiranje SFX arhive.

Više informacija

Više informacija o SFX arhivama možete saznati u SFX oblasti.

Napomena:

Uvijek biste trebali provjeriti samo-raspakujuće arhive prije distribucije. PowerArchiver će ponuditi provjeru arhive nakon kreiranja iste.

Navigation