Objašnjenje dijaloškog okvira Ispusti

Uvod

Pri povlačenju datoteke u arhivu, prikazuje se dijaloški okvir Ispusti. Povlačenje datoteke u otvorenu arhivu je brz način dodavanja datoteka u otvorenu arhivu.

Dijaloški okvir Ispusti je lakši način dodavanja datoteka u već otvorenu arhivu.

Detaljne informacije

Niže je prikazan detaljan popis dostupnih mogućnosti:

Aktivnost

 • “Dodaj” - dodaje sve navedene datoteke u arhivu.
 • “Nadopuni” - slično kao Osvježi, ali dodaje i navedene datoteke koje se još ne nalaze u arhivi.
 • “Osvježi” - nadopunjuje postojeće datoteke u arhivi to jest one koje imaju ista imena kao i datoteke koje dodajemo.
 • “Pomakni” - radi slično kao Dodaj, osim što su ove datoteke izbrisane s diska nakon dodavanja u arhivu.

Metoda - za ZIP arhive

 • “Optimized” – automatski bira najbolju metodu sažimanja na osnovu ekstenzije datoteke. Do 50% bolje sažimanje nego kod deflate metode. Kompatibilna samo s PowerArchiverom 2010 i
 • WinZipom 12.
 • “Deflate” – najčešće korištena metoda sažimanja, kompatibilna sa svim programima za sažimanje.
 • “LZMA” – snažna metoda sažimanja, do 50% bolja od deflate metode. Kompatibilna samo s PoweArchiver 2010, WinZip 12 i 7-Zip.
 • “BZ2” – neznatno bolje sažimanje nego kod deflate metode. Nije kompatibilna sa svim alatima.
 • “PPMd” – optimirana za sažimanje tekstualnih datoteka. Kompatibilna samo s PoweArchiver 2010, WinZip 12 i 7-Zip.
 • “Wavpack” – optimirana za wav sažimanje. Kompatibilna samo s PowerArchiver 2010 i WinZip 12.
 • “Store” – kopira datoteke, bez komprimiranja.

Metoda - za 7-ZIP arhive

 • “Optimized” – automatski bira najbolju metodu sažimanja na osnovu ekstenzija datoteke. Do 50% bolja metoda sažimanja od deflate metode.
 • “LZMA” – snažna metoda sažimanja, s jakom memorijom (up to 750 MB).
 • “PPMd” – optimirana za sažimanje tekstualnih datoteka.
 • “Store” – kopira datoteke, bez sažimanja.

Sažimanje

 • “Ultra” – Najbolja moguća metoda sažimanja pri najmanjoj brzini. Potrebno do 750 MB RAM samo za Optimized/LZMA metodu.
 • “Maksimalno” – Ravnoteža između maksimalne kompresije i manje potrošnje memorije – potrebno 400 MB RAM samo za Optimized/LZMA metodu.
 • “Normalno/Brzo/Superbrzo” – Ove opcije su više optimirane za brzinu nego za sažimanje. Mala potrošnja memorije.

“Sažimanje” - određuje metodu sažimanja. Maksimalno sažimanje je obično na vrhu ponuđenog popisa i kao rezultat daje najbolje (a i najsporije) sažimanje dostupno za određeni format.

Na dnu popisa je obično metoda “spremanje”, koja ne sažima datoteke pri arhiviranju, ali je i mnogo brža. Ova metoda je jedino korisna ako arhivirate datoteke koje su već sažete.

Mogućnosti

 • “Pohrani pune informacije o direktoriju” - PowerArchiver će pohraniti pune informacije o putanji za sve datoteke. Ako je ovo isključeno, PowerArchiver će pohraniti relativne informacije o putanji.
 • Na primjer: ako odaberete “C:\temp\disk\” za arhivu, PowerArchiver će sačuvati putanju kao “temp\disk\”
 • “Uključi sistemske i skrivene datoteke” - dodaje datoteke označene kao 'system' ili 'hidden' od strane Windowsa.
 • “Piši izravno u ZIP” - dozvoljava vam da dodate datoteke izravno u postojeću zip arhivu, bez korištenja privremenog direktorija. Ova mogućnost je vrlo korisna pri radu s velikim arhivama.
 • “Koristi Deflate64 sažimanje” - koristi napredniji Deflate64 algoritam sažimanja koji je jedino kompatibilan s PkZip 4.5 standardom. Ove arhive se mogu čitati samo sa aplikacijama koje podržavaju PkZip 4.5 standard.
 • “Kreiraj punu arhivu” - Ova mogućnost će vam dozvoliti da kreirate punu arhivu (jedino 7-Zip). Sve datoteke u punoj arhivi su tretirane kao jedna velika datoteka, što omogućava bolje sažimanje arhive. Međutim, pune arhive ne mogu nadograđene ili promijenjene. CAB format zadano koristi pune arhive dok kod 7-Zipa ih možete uključiti ili isključiti.

Profili

 • “Profil:” - ovo vam omogućava da odaberete profil sažimanja koji želite da koristite. Ako niste postavili niti jedan profil u “Konfiguracija> Profili sažimanja”, biti će korišten zadani profil sažimanja. Kliknite ovdje da saznate više o profilima sažimanja.

Podjela na više diskova dozvoljava vam da kreirate više-dijelne arhive (samo ZIP).

Podjela nudi sljedeće mogućnosti za kontroliranje veličine svakog diska:

 • “Automatska” - tražiti će drugu disketu kad disketa na kojoj kreirate arhivu popunjena.
 • “Korisnička” - dozvoljava vam da odaberete korisničku veličinu diskete; možete unijeti veličinu u kilobytes (kB). Unesite vrijednosti u okvir “Najveća veličina diska:”.
 • “Bez dijeljenja” - PowerArchiver neće pokušavat kreirati više-dijelne arhive.
 • “Najveća veličina diska” - omogućava vam da podesite veličinu pojedinačnog dijela podijeljene arhive (jedino pri odabranom Korisničkom načinu).

Način

 • “PkZip 4.5” - pravi PkZip 4.5 kompatibilne arhive, čitljive novijim verzijama svih popularnijih alata sažimanja.

npr. naziva: test.zip.zip, test.zip.z01, test.zip.z02, itd.

 • “PkZip/PA 7.0” - pravi arhive koje su kompatibilne s PkZip i PowerArchiver 7.xx.

npr. naziva: test.zip, test.z01, test.z02, itd.

 • “PowerArchiver (starije verzije) kompatibilan” - kreira arhive koje su kompatibilne s PowerArchiver 6.xx ili ranijim verzijama. Posljednja datoteka treba da bude otvorena da bi PA prepoznao dijeljenu arhivu. Ovaj način je jedino preporučen kada trebate da pošaljete datoteke korisnicima s PowerArchiver 6.xx ili nižim verzijama.

npr. naziva: test001.zip, test002.zip, itd.

Šifriranje - radi sa Zip, 7-Zip i BH arhivima

ZIP opcije

 • “Onemogućeno” - Onemogućuje šifriranje za ZIP arhive.
 • “PK 2.04g” - kreira standardne ZIP arhive, sa slabim šifriranjem ali čitljivim svim Zip alatima.
 • “PK AES 128 bits” - kreira šifrirane ZIP arhive s PK AES 128 bit šifriranjem, čitljive novijim Zip alatima (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx, itd.).
 • “PK AES 192 bits” - kreira šifrirane ZIP arhive s PK AES 192 bit šifriranjem, čitljive novijim Zip alatima (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx, itd.).
 • “PK AES 256 bits” - kreira šifrirane ZIP arhive s PK AES 256 bit šifriranjem, čitljive novijim Zip alatima (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx, itd.).

7-ZIP opcije

 • “Onemogućeno” – onemogućava šifriranje za ZIP arhive.
 • “AES 256-bits” - kreira 7zip arhive pomoću AES 256-bitne metode šifriranja.

Napomena: Dok je PK 2.04g šifriranje čitljivo svim zip alatima, ono koristi slabu metodu šifriranja koja može biti razbijena. Trebali bi ste koristiti .PAE šifriranje ili ZIP AES šifriranje ako zahtijevate kvalitetan stupanj sigurnosti. Ne preporučujemo istovremeno korištenje ZIP Šifriranja i .PAE šifriranja. Više o pouzdanosti šifriranja možete saznati ovdje.

 • “Dodaj u red čekanja” – dodaje zadatak u PowerArchiverov red čekanja . PowerArchiver Starter mora biti aktiviran, želite li koristiti ovu funkciju. Ako PowerArchiver Starter nije pokrenut pri odabiru mogućnosti “Dodaj u zadatke”, PowerArchiver će prikazati upozorenje i dati vam mogućnost da istu ukljuèite.
Navigation