Het Drop dialoogvenster

Introductie

Als u één of meerdere bestanden versleept naar het hoofdvenster van PowerArchiver, wordt het Drop dialoogvenster getoond. Een bestand naar het hoofdvenster van PowerArchiver verslepen is een snelle, eenvoudige manier om een bestand aan een geopend archief toe te voegen.

Als u de bestanden aan een ander archief (dan het huidige geopende) wilt toevoegen, klik dan op de knop „Nieuw…” of „Open…” om een nieuw archief aan te maken of een ander bestaand archief te openen.

Het Drop dialoogvenster is een eenvoudige manier om bestanden aan een reeds geopend archief toe te voegen.

Gedetailleerde informatie

Hier volgt een uitgebreide beschrijving van alle opties:

Actie

 • „Toevoegen” - voegt de bestanden toe aan het archief.
 • „Bijwerken en toevoegen” - als bijwerken, maar nu worden nog niet aanwezige bestanden toegevoegd.
 • „Bijwerken” - in het archief aanwezige bestanden met gelijke namen als de versleepte bestanden worden vervangen.
 • „Verplaats” - als Toevoegen, maar nu worden de bronbestanden van schijf verwijderd nadat ze aan het archief zijn toegevoegd.
 • „Compressie” - stel de compressieverhouding in. Maximale compressie staat bovenaan in de keuzelijst en geeft het kleinste archief (maar is wel het langzaamste).

Onderaan de lijst staat meestal de „opslag” methode (geen compressie). Deze methode is alleen geschikt om (al gecomprimeerde) bestanden samen te voegen in een archief. De methode is wel erg snel.

Opties

 • „Aan wachtrij toevoegen:” - De bewerking wordt aan de wachtrij toegevoegd en op de achtergrond uitgevoerd.(Andere instellingen worden overruled)
 • „Sla volledige mapinfo op” - het volledige pad wordt opgeslagen voor alle bestanden. Als dit vakje niet is aangevinkt dan wordt relatieve padinformatie opgeslagen.
 • „Ook system- en verborgen bestanden” - ook bestanden met de attributen 'system' en 'hidden' worden gearchiveerd.
 • „Schrijf direct in ZIP” - de bestanden worden direct aan het archief toegevoegd. Er wordt geen gebruik gemaakt van een tijdelijk bestand. Deze optie kan erg handig zijn bij erg grote archieven.
 • „Maak groot ZIP bestand (groter dan 4 GB)” - maakt een archief dat groter kan zijn dan 4 GB en meer dan 65,555 bestanden kan bevatten. Het bestand wordt in PkZip 4.5 compatibele formaat aangemaakt. Deze archieven kunnen alleen gelezen worden door applicaties die de PkZIP 4.5 standaard ondersteunen.
 • „Gebruik Deflate64 compressie” - gebruikt het geavanceerde Deflate64 compressie algorithme, compatibel met de PkZip 4.5 standaard. Deze archieven kunnen alleen gelezen worden door applicaties die de PkZIP 4.5 standaard ondersteunen.
 • „Maak solid archief” - er wordt een Solid archief (alleen bij 7-Zip) aangemaakt. Alle bestanden in het archief worden behandeld als waren zij één bestand, waardoor een veel betere compressie bereikt kan worden Een solid archief kan echter niet worden gewijzigd. Het CAB formaat gebruikt standaard Solid archieven, bij 7-Zip kunt u zelf aangeven of u hiervan gebruik wenst te maken.

Profielen

 • „Profiel:” - kies het gewenste compressiepofiel. Als u nog geen profielen heeft ingesteld in „Configuratie> Compressieprofielen” dan wordt het standaard profiel voor het geslecteerde formaat genomen. Klik hier om meer te leren over Compressieprofielen.

Over meerdere schijven verdelen multi-volume archieven aanmaken (alleen ZIP).

U kunt op de volgende manieren de volumegrootte instellen:

 • „Automatisch” - PowerArchiver zal om een nieuwe schijf vragen als de doelschijf vol is.
 • „Aangepast” - u kunt zelf de grootte van de deelbestanden opgeven. U dient de waarde op te geven in kilobytes (kB).
 • „Geen splitsing” - er wordt geen multi-volume aangemaakt.
 • „Max. Volume grootte” - hier vult u de gewenste grootte in als u gekozen heeft voor Aangepast.

Mode

 • „PkZip 4.5” - maakt PkZip 4.5 compatibel archieven, leesbaar door vrijwel alle nieuwe versies van bekende compressie utilities. naamgeving: test.zip.zip, test.zip.z01, test.zip.z02, etc.
 • „PkZip/PA 7.0” - maakt PkZip en PowerArchiver 7.xx compatibel archieven. naamgeving: test.zip, test.z01, test.z02, etc.
 • „PowerArchiver (oudere versies) Compatibel” - maakt archieven die compatibel zijn met PowerArchiver 6.xx of eerder. Het laatste volume moet geopend worden om dit multi-volume te herkennen. Gebruik dit alleen als u zeker weet dat het bestand gelezen moet kunnen worden door een gebruiker met PA 6 of eerder. naamgeving: test001.zip, test002.zip, etc.

Formatteer doelschijf

 • „Snel” - verwijdert alle bestanden van de verwisselbare schijf.
 • „Volledig” - formatteerd de verwisselbare schijf.

ZIP versleuteling

 • „Uitgeschakeld” - versleuteling is uitgeschakeld
 • „PK 2.04g” - maakt een standaard ZIP archief met een zwakke, maar door alle Zip utilities leesbare versleuteling.
 • „PK AES 128 bits” - het bestand wordt versleuteld met PK AES 128 bit versleuteling, leesbaar door nieuwere Zip utilities (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx, etc).
 • „PK AES 192 bits” - idem maar nu met PK AES 192 bit versleuteling.
 • „PK AES 256 bits” - idem maar nu met PK AES 256 bit versleuteling.
 • „Wachtwoord instellen” - stel het wachtwoord voor de versleuteling in.

Opmerking: PK 2.04g versleuteling kan weliswaar door alle zip utilities gelezen worden maar gebruikt een eenvoudig te kraken versleuteling. Gebruik .PAE encryptie of ZIP AES versleuteling als u een veilig bestand wenst. Het wordt afgeraden ZIP en .PAE versleuteling gelijktijdig te gebruiken. Lees hier meer over veilige versleuteling.

Navigatie