הצגת מאפייני ארכיון

מידע כללי

האפשרות “מאפיינים” בתפריט “קובץ” של PowerArchiver מציגה תיבת דו שיח עם תבנית הארכיון, שם מלא של הקובץ, גודל אמיתי של הארכיון (בבתים), מספר הקבצים בארכיון, יחס דחיסה ממוצע והתאריך והזמן בהם הארכיון השתנה. בנוסף, מוצג מידע על הגרסה ששימשה ליצירה והנדרשת לחילוץ הארכיון, וכמו כן מצב הצפנה.

הערה

לא כל המידע זמין עבור כל סוגי הארכיונים.

Navigation