Archiefeigenschappen bekijken

Algemene informatie

Door te kiezen voor de optie „Eigenschappen” in het PowerArchivermenu „Bestand” krijgt u inzage in de eigenschappen van het archief. U ziet het archiefformaat, volledige bestandsnaam, actuele archiefgrootte (in bytes), aantal bestanden in het archief, gemiddelde compressieverhoeding en de datum/tijd dat het archief voor het laatst is aangepast. Ook wordt de versie informatie van het formaat van inpakken en benodigd voor uitpakken vermeld. Als laatste treft u informatie over eventuele versleuteling aan.

Opmerking:

Niet alle informatie is bij elk archief beschikbaar.

Navigatie