הדפסת רשימת קבצים

שמירת רשימת קבצים בקובץ

כדי לשמור רשימת קבצים הנמצאים בתוך ארכיון בקובץ טקסט או בקובץ HTML, לחץ על “הדפס רשימת קבצים … אל מסמך TXT (או HTML)” מתוך התפריט “קובץ> הדפס רשימת קבצים” של PowerArchiver.

העמודות המופיעות בחלון של PowerArchiver יודפסו ע”י שימוש בסדר הנוכחי של המיון.

הדפסת רשימת קבצים במדפסת

במקרה שברצונך לשלוח רשימת קבצים הנמצאים בתוך ארכיון למדפסת שלך, לחץ פשוט על “הדפס רשימת קבצים> אל מסמך HTML”. קובץ HTML יווצר ו-PowerArchiver יפתח אותו באופן אוטומטי באמצעות דפדפן ברירת המחדל שלך. לאחר מכן, באפשרותך להשתמש בפעולה רגילה של הדפסה בדפדפן שלך כדי להדפיס את רשימת הקבצים.

Navigation