ניהול ארכיון

באפשרותך להשתמש באפשרויות “העבר ארכיון…”, “העתק ארכיון…”, “שנה שם ארכיון…”, וב”מחק ארכיון…” תחת התפריט “קובץ> קובץ” כדי לנהל ארכיונים.

  • העבר ארכיון…” - העברת הארכיון הפתוח כרגע לתיקייה או לכונן שונים.
  • העתק ארכיון…” - העתקת הארכיון הפתוח כרגע לתיקייה או לכונן שונים.
  • שנה שם ארכיון…” - שינוי השם של הארכיון הפתוח כרגע אך לא את הסיומת שלו.
  • מחק ארכיון…” - מחיקת הארכיון הפתוח כרגע.
Navigation