Paketin hallinta

Voit käyttää ”Tiedosto”-valikon ”Siirrä paketti…”-, ”Kopioi paketti…”-, ”Nimeä paketti uudelleen…”-, ja ”Poista paketti…”-toimintoja paketin hallintaan.

  • ”Siirrä paketti…” - siirtää avatun paketin toiseen kansioon tai asemaan.
  • ”Kopioi paketti…” - kopio avatun paketin toiseen kansioon tai asemaan.
  • ”Nimeä paketti uudelleen…” - nimeää avatun paketin nimen, mutta ei tiedostopäätettä.
  • ”Poista paketti…” - poistaa avatun paketin.
Navigation