Het hoofdvenster

Als u dat nog niet gedaan heeft, start dan nu PowerArchiver, door te klikken op „PowerArchiver” in de „PowerArchiver” programmagroep(Start Menu> Programma's> PowerArchiver). U komt dan in het hoofdvenster van PowerArchiver.

Video Tutorial

De Adobe Flash Plugin is vereist om de pagina te kunnen weergeven.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HMYX-qxv1Ic

Het venster kent 3 hoofdonderdelen:

  • Menu - via het menu kunt u de functies van PowerArchiver benaderen.
  • Knoppenbalk - biedt u snelle toegang tot de meest gebruikte functies.
  • Bestandslijst - een lijst van alle bestanden in het geopende archief. Deze lijst kan op allerlei manieren gesorteerd worden. U kunt ook de kolomvolgorde wijzigen, door de kolomkop naar de gewenste positie te verslepen. Om de sortering te wijzigen klikt u op een van de kolomkoppen. De lijst wordt dan op deze kolom gesorteerd.
Navigatie