Instalacija i deinstalacija PowerArchivera

Desktop Okruženje

Instalacija:

Za instalaciju PowerArchivera, pokrenite instalacijsku datoteku koju ste preuzeli s Interneta a zatim slijedite instrukcije.

Deinstalacija PowerArchivera:

Da bi ste uklonili PowerArchiver s vašeg sustava, otvorite Control Panel, dva puta kliknite na Add/Remove Programs, a zatim dvaput kliknite na stavku PowerArchiver.

Deinstalacija PowerArchivera provodi sljedeće korake:

  • 1. Provjerava je li moguće sigurno deinstalirati PowerArchiver
  • 2. Briše datoteke PowerArchiverovog direktorija
  • 3. Uklanja PowerArchiverove ikone i stavke iz izbornika Start
  • 4. Uklanja PowerArchiverove stavke iz registara

Mrežno Okruženje

Posebne upute i MSI instalacije su JEDINO dostupne našim registriranim poslovnim korisnicima.

Instalacija:

  • Molimo da nas direktno kontaktirate na support@conexware.com zbog posebne mrežne instalacije koja ima mogućnosti tihe instalacije i opširnijih uputa za instaliranje PowerArchivera na više računara putem mreže (korisno ako imate 10+ umreženih računara).
Navigation