הצגה/פתיחה/עריכה של קבצים

ל-PowerArchiver יש את היכולת להציג/לפתוח/לערוך את התוכן של קובץ הדחוס בתוך ארכיון. תחילה, עלינו לפתוח את הארכיון TUTOR1.ZIP.

מסרגל הכלים של PowerArchiver, בחר באפשרות “פתיחה” כדי לפתוח את הקובץ TUTOR1.ZIP.

כעת, בצע לחיצה כפולה על קובץ שברצונך להציג/לפתוח ו-PowerArchiver יפעיל באופן אוטומטי את התכנית המשויכת עם קובץ זה, כמו פנקס רשימות עבור קבצי טקסט.

מדריך וידאו

תוסף פלאש לדפדפן נדרש כדי להציג תוכן זה.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1YY0aMxLybs

עדכון קבצים ערוכים

בעזרת גרסאות חדשות של PowerArchiver, יש לך את היכולת לעדכן קובץ שפתחת במקרה שערכת אותו בזמן שהיה פתוח. לאחר ששינית קובץ שפתחת, PowerArchiver ישאל אותך אם ברצונך לעדכן את הארכיון עם הקובץ ששמרת. כך באפשרותך לערוך קבצים הנמצאים בתוך ארכיון במהירות ובקלות.

הערה

מדריך זה ניגש אל הנושא ע”י שימוש בחלון הראשי של PowerArchiver מאחר שהוא הבסיס לפעולות. ממשק קלאסי משמש להסברת שימוש בסיסי - אם אתה משתמש בממשק חדיש, באפשרותך לשנותו לממשק קלאסי ע”י לחיצה על כרטיסיית האפשרויות ואז לחיצה על סמל הממשק.

Navigation