Pretvorba arhiva

PowerArchiver sadrži veoma koristan alat za Pretvorbu arhiva koji služi za pretvorbu između podržanih arhiva. Veoma je lagan za korištenje; niže su objašnjene njegove mogućnosti:

  • Odaberi arhivu za pretvorbu - Kao što vidite, postoje odvojeni gumbi za “Dodaj datoteku” i “Dodaj direktorij”. Korištenjem ovih gumbi, možete odabrati arhive i direktorije za pretvorbu. Jednom kada ste odabrali arhive i/ili direktorije, one će biti dodane u popis datoteka a zatim i prikazane. Ako želite ukloniti objekt s popisa, jednostavno ga odaberite a zatim kliknite na gumb “Ukloni”. Prilikom dodavanja direktorija u popis, sve arhive unutar tog direktorija će biti pretvorene.
  • Odredišni direktorij - Daje vam mogućnost odabira lokacije pretvorenih datoteka:
    • “Trenutni direktorij datoteke” - smjestiti će pretvorene arhive u isti direktorij u kojem se nalaze originalne arhive
    • “Korisnički direktorij” - možete odabrati korisnički direktorij gdje će se smjestiti sve pretvorene arhive
  • Odredišni format - dozvoljava vam da odaberete u koji format želite pretvoriti vaše arhive
    • “Sažimanje” - možete odabrati željeno sažimanje, ovisno o odabranom formatu

Nakon što ste odabrali sve mogućnosti, možete nastaviti dalje klikom na “OK”. PowerArchiver će tada početi pretvarati datoteke.

Navigation