Komentorivin asetukset

PowerArchiverin ZIP tai CAB SFX -paketteja voidaan käsitellä komentoriviltä. Tämä mahdollistaa sen, että niitä voi käyttää BAT-asennusohjelmissa, mikä helpottaa verkon järjestelmävalvojan ja tehokäyttäjien toimintaa.

Alla on tiivistelmä komentorivin asetuksista:

Komentorivin asetus Kuvaus

     ?    Näyttää ohjeen komentorivin asetuksista 
     a    Purkaa paketin sisällön ilman vahvistusta 
     x    Ei suorita komentoriviä purkamisen jälkeen 
     s    Hiljainen toiminta. Ei kysytä mitään (paitsi salasanaa) ja kaikki kohdetiedostot korvataan ilman vahvistusta. 
     q    Kysyy korvataanko tiedostoja. 
     o    Korvaa tiedostot aina 
     n    Ei korvaa tiedostoja 
     d hak  Purkaa kansioon hak 
     #    Jättää kaikki jotain kysyvät komentojonoasetukset purkamisen jälkeen suoritettavalle komentoriville 

Lisää asetuksen eteen kauttaviiva (/) tai viiva (-), esimerkiksi ”tiedosto.exe /a” tai ”tiedosto.exe -a”.

Lisätietoa

Lisätietoja SFX-paketeista SFX:n yleiskatsauksessa.

Navigation