PowerArchiver zadaci

Uvod

PowerArchiver sadrži inovativnu značajku Red čekanja koja omogućuje korisniku dodavanje višestrukih operacija u red čekanja, koje će zatim biti obrađene jedna po jedna. Ovo omogućuje korisniku da nastavi sa korištenjem računala. Glavna prednost ovog načina je u tome da bi višestruke operacije sažimanja/raspakiranja usporile računalo ako bi bile obavljane u isto vrijeme.

Kako ovo radi?

Postoje dva načina korištenja PowerArchiverovog reda čekanja:

  • “Uvijek koristi red čekanja” - Možete omogućiti sustav zadataka tako da bude uvijek korišten i to odabirom odgovarajuće postavke u prozoru Mogućnosti> Konfiguracija> Red čekanja ili odabirom odgovarajuće postavke pri desnom kliku na PowerArchiver Starter. Red čekanja PowerArchivera će se nadalje uvijek koristiti za dodavanje, raspakiravanje i izradu sigurnosnih kopija.
    • “Ne dodaji u red čekanja datoteke manje od:” - Možete onemogućiti zadatke da budu obavljani nad datotekama manjima od veličine koju ste naveli u prozoru Mogućnosti> Konfiguracija> Red čekanja. Ova mogućnost je vrlo korisna ako trenutno želite kreirati ili raspakirati manje datoteke, bez da čekate izvršenje predhodnog zadatka.
  • “Dodaj u red čekanja” - Možete uključiti/isključiti ovu mogućnost u svim prozorima Dodaj/Raspakiraj/Izrada sigurnosne kopije koji se nalaze u PowerArchiveru za omogućavanje korištenja sustava zadataka u specifičnim operacijama. Isključivanje ove mogućnosti u odgovarajućem prozoru Dodaj/Raspakiraj/Izrada sigurnosne kopije, također možete poništiti postavku “Uvijek koristi red čekanja”.

Napomena

PowerArchiverov sustav zadataka zahtjeva da PowerArchiver Starter bude pokrenut . Korisnik je obavješten i ponuđena mu je mogućnost da pokrene PowerArchiver Starter, ako već ne radi kad korisnik odabere jednu od mogućnosti zadataka.

Navigation