אפשרויות נתיב חילוץ מתקדמות

הקדמה

ארכיוני חילוץ-עצמי מסוג ZIP ו-CAB של PowerArchiver ניתנים להגדרת אפשרויות מתקדמות מראש עבור נתיב החילוץ (או “תיקיית 'חילוץ אל' ברירת מחדל”). האפשרויות נעשות שימושיות במיוחד אם תשתמש בחילוץ-העצמי שלנו להתקנת תוכנות.

נתיבי חילוץ מוגדרים מראש יכולים להיכתב בשדה “תיקיית 'חילוץ אל' ברירת מחדל” של יצירת EXE או של אשף חילוץ-עצמי.

אפשרויות נתיב חילוץ

קבוע | תיאור | נתיב אופייני או נתיב לדוגמא

  • %temp% | תיקייה זמנית של המשתמש | C:\WINDOWS\TEMP
  • %temp-unique% | תיקייה זמנית ייחודית | C:\WINDOWS\TEMP\~SFX345A
  • %win% | תיקיית C:\WINDOWS | Windows
  • %winsys% | תיקיית קבצי המערכת של C:\WINDOWS\SYSTEM | Windows
  • %PROG% | תיקיית C:\Program Files | Program Files
  • %DOCS% | תיקיית המסמכים של המשתמש | C:\My Documents
  • %DESKTOP% | תיקיית שולחן העבודה של המשתמש | C:\Windows\Desktop
  • %FONTS% | תיקיית גופנים | C:\Windows\Fonts

ניתן להשתמש גם בערכי הרישום. במקרה זה, השתמש בסמל המשרשר ( | ) כדי ליצור תיקיות משנה.

דוגמאות

תיקיית “חילוץ אל” ברירת מחדל: %prog%\PowerArchiver\Skins

אופייני: C:\Program Files\PowerArchiver\Skins

תיקיית “חילוץ אל” ברירת מחדל: %temp%\~test

אופייני: C:\Windows\Temp\~test)

תיקיית “חילוץ אל” ברירת מחדל: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CommonFilesDir|MySoftware

אופייני: C:\Program Files\Common Files\MySoftware

מידע חשוב בנוגע לשימוש באפשרות "הפעל את שורת הפקודה לאחר החילוץ"

במקרה שאתה משתמש באפשרות נתיב חילוץ מתקדמת יחד עם האפשרות להפעלת שורת הפקודה לאחר החילוץ, תצטרך להשתמש באפשרות ”{p}” מיוחדת בשדה שורת הפקודה לאחר החילוץ כך שתוכל להורות למחלץ-העצמי של PowerArchiver היכן למצוא קבצים מחולצים.

דוגמא

תיקיית “חילוץ אל” ברירת מחדל: %temp-unique%

הקלד בשורת הפקודה: {p}\setup.exe

הסבר: אפשרויות אלו יפעילו את setup.exe מתיקייה ייחודית.

מידע נוסף

ניתן למצוא מידע נוסף אודות ארכיוני חילוץ-עצמי באזור הסקירה הכללית של החילוץ-העצמי.

Navigation