Compressieprofielen

Introductie

Compressieprofielen, geintroduceerd in PowerArchiver, maken het zeer eenvoudig regelmatig terugkerende instellingen bij het comprimeren te hergebruiken.

Hoe werkt het?

Het gebruik van compressieprofielen is erg eenvoudig en intuïtief. In ieder Toevoegen venster binnen PowerArchiver kunt u een profiel selecteren. Eenmaal geselecteerd zullen de profielinstellingen direct worden toegepast. PowerArchiver geeft u hierbij steeds alleen de keuze uit de op dat archiefformaat betrekking hebbende profielen.

Hoe kunt u uw eigen profielen toevoegen?

Als u PowerArchiver installeert worden er standaardprofielen aangemaakt, voor elk type archief één. Deze profielen kunt u niet verwijderen en blijven dus altijd bewaard in PowerArchiver. Nieuwe profielen voegt u toe in „Opties > Configuratie > Compressieprofielen”. Hier kunt u dezelfde instellingen opgeven als in het Toevoegen venster. PowerArchiver geeft alleen die instellingen weer, die op het geselecteerde archiefformaat van toepassing zijn.

Een profiel aanpassen

U kunt op twee manieren uw compressieprofielen aanpassen:

  • Configuratievenster - U kunt uw profielen aanpassen in „Opties > Configuratie > Compressieprofielen”.
  • Toevoegen venster - Iedere instelling die u wijzigt in het venster Toevoegen wordt, als u een profile gekozen heeft, opgeslagen bij dit profiel. Zo kunt u de instellingen zelfs wijzigen vanuit de shell extensies, u hoeft PowerArchiver zelf niet te starten!
Navigatie