Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:help:additional_information:installing_and_uninstalling_powerarchiver [2016/04/19 07:06] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Instalace a odstranění PowerArchiveru     ======
 + 
 +
 +
 +==== Samostatné počítače ====
 +
 +
 +__Instalace:__ 
 +Stačí spustit instalační soubor stažený z internetu a řídit se instrukcemi.
 +
 +
 +__Odstranění:__ 
 +Otevřete Ovládací panely, dvakrát klikněte na Přidat/Odebrat programy a dvakrát klikněte na položku PowerArchiver. 
 +
 +**Při odstranění PowerArchiveru se provedou následující kroky:** 
 +  - Zkontroluje se, zda je možné PowerArchiver bezpečně odinstalovat.
 +  - Smažou se soubory z adresáře, kde byl PowerArchiver nainstalován.
 +  - Smaže se ikona PowerArchiveru z plochy a zástupci z nabídky Start.
 +  - Z registru Windows se odstraní záznamy související s PowerArchiverem.
 +
 +
 +
 +==== Počítače propojené v lokální síti ====
 +
 +
 +Speciální instalace ve formátu MSI jsou k dispozici POUZE uživatelům, kteří zakoupí licenci pro použití PowerArchiveru na více počítačích.
 +
 +==== Instalace: ====
 + 
 +Přímo na adrese support@conexware.com si elektronickou poštou vyžádejte instrukce, jak vzdáleně instalovat PowerArchiver v sítích s více než deseti počítači. Zašleme vám speciální síťovou instalaci, kterou lze spustit v "tichém" režimu.
 +
 +
  
Navigation