Pregled PowerArchiverovog samoraspakiravanja

Uvod

PowerArchiver Self-Extractor je dio PowerArchivera. On kreira samo-raspakujuće datoteke iz ZIP, CAB arhiva i PAE šifriranih datoteka. Veoma je koristan prilikom slanja datoteka ljudima koji nemaju instaliran PowerArchiver.

Više o samo-raspakujućim datotekama

Samo-raspakujuća datoteka (SFX) je izvršna datoteka (.EXE datoteka) koja uključuje arhivu i manji softverski kod (između 30kb i 40kb) koji se koristi za raspakiravanje arhive. Korisnike ne treba imati instaliran PowerArchiver da bi pokrenuo samo-raspakujuću datoteku, a pokreće se kao i svaka izvršna datoteka.

Kada se samo-raspakujuća datoteka pokrene od strane korisnika, ona prikazuje dijaloški okvir “Raspakiraj u” direktorij koristeći gumb pretraži ili utipkavanjem odredišnog direktorija u polje. Korisnik također može odabrati i nekoliko drugih mogućnosti, uključujući koje datoteke raspakirati i dali prepisati postojeće datoteke.

PowerArchiverove samo-raspakujuće datoteke se mogu distribuirati besplatno.

Kreiranje SFX arhive

postoji više načina kreiranja SFX arhiva u PowerArchiveru:

  • SFX Čarobnjak - je veoma koristan i lagan alat za kreiranje SFX arhiva. Podržani su ZIP i CAB formati. Ovaj čarobnjak je preporučiv samo ako ne želite pretvoriti postojeću arhivu u SFX arhivu, već kreirati novu.
  • Napravi .EXE - nalazi se u izborniku “Akcije” PowerArchivera kada je otvorena bilo koja od podržanih arhiva (ZIP, CAB i PAE). Bilo koju od ovih arhiva jednostavno možete pretvoriti u SFX sa samo jednim korakom.
  • Šifriraj datoteku (PAE) - možete kreirati PAE šifriranu SFX arhivu koristeći alat za šifriranje.

Napredne mogućnosti

  • Napredne mogućnosti putanje raspakiranja - vidi napredne mogućnosti za putanju raspakiranja (ZIP i CAB SFX).
  • SFX Izvedbene mogućnosti naredbenog retka - uključi PowerArchiverove mogućnosti SFX naredbenog retka (ZIP i CAB SFX).
Navigation