Traženje arhiva

PowerArchiver vam može pomoći da pronađete arhive ako ne znate točno gdje su locirane na vašem računaru.

Za aktiviranje alata “traži arhive”, kliknite na izbornik “Datoteke> Traži arhive”.

Mogućnosti:

  • “Pretraži arhive na ovom PC-u” - pretražuje sve tvrde diskove na vašem računaru (mrežni diskovi i CD-ROM diskovi nisu pretraženi)
  • “Pretraži samo disk” - pretražuje navedeni disk (na primjer, floppy disk ili CD-ROM)
  • “Ručno odaberi arhive” - daje vam mogućnost da ručno odredite lokaciju datoteke

Jednom započeto pretraživanje, možete zaustaviti bilo kada klikom na gumb “Stop”.

Po završetku pretraživanja, PowerArchiver će dodati sve pronađene datoteke u vaše “Direktorije favorite”. (Ako stre odabrali ručno pretraživanje, PowerArchiver će otvoriti odabranu datoteku u glavnom prozoru)

Napomena

PowerArchiver će pretraživati sve formate koje podržava, kao što su ZIP, 7-Zip, CAB, RAR, ACE, TAR, itd.

Navigation