Pregled povijesti PowerArchivera

PowerArchiver Copyright © 1998-2012 ConeXware, Inc. Sva Prava Pridržana


Preuzimanje: http://www.powerarchiver.com/download/

Narudžba: http://www.powerarchiver.com/order/

Podrška: support@conexware.com http://www.powerarchiver.com/support/


Verzija 11.50 [lipanj/2009]

Nove funkcije:

Potpuno novi ZIP pogon: * Višejezgreni deflate zip pogon, skoro četiri puta brži na i7 nego na jednojezgrenim sustavima. * Poboljšana brzina zip sažimanja i otpakiranja u svim situacijama. * Podrška za LZMA, PPMd, BZIP2 i WAVPACK in ZIP, u skladu sa najnovijim ZIP standardima. Podrška čitanja i pisanja što PowerArchiver čini jedinom aplikacijom koja podržava WinZip 12 i starije verzije i omogućava brže i snažnije sažimanje (do 4x) u usporedbi sa WinZip 12. * Višejezgreni LZMA pogon za ZIP. * Podrška za Unicode u ZIP-u, (čitanje i pisanje). Implementirano u cijelu aplikaciju. * Brže učitavanje arhiva koje sadrže više tisuća datoteka.

Windows 7: * Puna podrška za 7 support s “jump listom” za bržu navigaciju, overlay ikona na alatnoj traci. * Prvi program s novim DirectSkin 6.0 pogonom koji podržava Windows 7 (32bit).

PA Shell ekstenzije 2.0 * Dodana shell ekstenzija “otpakiraj nedavno korištene datoteke”. * Dodana shell ekstenzija “komprimiraj u nedavno korištene datoteke”. * Dodana opcija FTP profili u shell esktenzijama, ftp izravno u izabrani račun pomoću shella.

Poboljšanja u backupu * Backup je preinačen u samostalan alat za lakše rukovanje,kraće vrijeme učitavanja. * Višedjelni direktoriji se mogu dodavati u backup liste datoteka. * Znatno brži zip backup pri radu s više od deset tisuća datoteka. * Detaljnije informacije na datotekama/direktorijima u listi datoteka (broj/veličina). * Uklonjen problem pri radu s 7-Zip backupom i većim brojem datoteka.

Poboljšanja * RAR optimizacije - do 20% brže RAR raspakiravanje ukljucujuci WinRar. * Brže sažimanje - Stadij “Priprema sažimanja” u glavnom PA kao i u PA Backupu do deset puta brža za sve metode sažimanja.* Poboljšanja korisničkog sučelja u Modernom korisničkom sučelju - veća brzina i poboljšan izgled. * Poboljšanja korisničkog sučelja u Klasičnom korisničkom sučelju - više nedavno korištenih dokumenata, primjenjljiviji. * Novi prozor “Dodaj” u glavnom PowerArchiverovom prozoru, najčešće korištene opcije su prikazane na prvom ekranu. * Mogućnost odabira višedijelnih direktorija u svim prozorima u kojima možete birati direktorije (backup, alati, itd.). * Optimalno 7-Zip sažimanje - Ultra i Max funkcije, snažnije sažimanje. * Nova FTP adresa se automatski dodaje u FTP profile za kasniju uporabu. * Dodani gumbi “Novi direktorij” i “Mreža” u prozoru “Dodaj”, poboljšan izgled ostalih ikona. * Unicode podrška za druge formate koji podržavaju Unicode u ostalim suceljima PowerArchivera. * Dodana metoda “Znacajke” u popis datoteka i u prozor znacajki. * Bolja podrška za instalaciju u velikim poduzecima. * Ostala manja poboljšanja u pržilici i FTP aplikacijama. * Ostala manja poboljšanja u cijelom programu.

Ispravljene greške * Ispravljena greška #1000:U alatnoj traci pržilice se ne pojavljuje naslov u posebnim uvjetima. * Ispravljena greška #987 : Dvostruki klik na datoteku ponekad koristi 100% cpu-a ako je predpreglednik aktiviran. * Ispravljena greška #303 : Podrška za višestruki odabir u pržilici. * Ispravljena greška #958 : Povuci i ispusti unutar direktorija u arhivu ne sprema putanju ispravno. * Ispravljena greška #997 : Ne može pravilno podesiti alatnu traku ukoliko su aktivni neki prozori (Predpreglednik, itd.). * Ispravljena greška #969 : Pojedine opcije pržilice prikazane u shellu/starteru iako se koristi standardna verzija. * Bolja podrška za instalaciju u velikim poduzecima. * Ostala manja poboljšanja u pržilici i FTP aplikacijama. * Ostala manja poboljšanja u cijelom programu.

Verzija 11.03 [Prosinac/2008] Maintenance release.

Poboljšanja: * PowerArchiver pamti lozinke sesija otpakiranja pomoću shella (višedijelne datoteke). * Backup kreira nove direktorije ako je potrebno kreirati ciljni backup. * Poboljšanja programa za instalaciju - explorer i pastarter se više ne ruše u Vista RM. * Proširen gumb “otpakiraj” , dodano 10 nedavno korištenih dokumenata, kratice i simboli. * Opcija Montiraj/Demontiraj dodana u glavni izbornik PA Startera. * Dodana kratica F6 za promjenu fokusa između liste direktorija i datoteka. * Dodana ALT+D kratica za fokus na adresnoj traci. * Dodan gumb KRENI u adresnoj traci. * Poboljšano pomjeranje fokusa (tabbing) između PowerArchiverovih prozora. * Povećana veličina prozora (predglednik, itd.) što omogućava njihovo lakše povlačenje. * Poboljšane kartice u glavnom PowerArchiveru i shell ekstenzijama. * Dodano više savjeta/trikova.

Ispravljene greške: * Ispravljena greška #924: Otkazivanje prilikom zipa dovodi do rušenja PA. * Ispravljena greška #910: Backup ne sprema ispravno višedjelne zip datoteke. * Ispravljena greška #927: Testiranje arhive iz shella dovodi do otvaranja direktorija. * Ispravljena greška #930: Otpakiranje RAR arhiva s CRC greškom uzrokuje otkazivanje otpakiranja. * Ispravljena greška #929: Konvertiranje u isti format dovodi do zatvaranja alata za konvertiranje. * Ispravljena greška #928: Nije moguće šifrirati/konvertirati tar.gz u zip aes. * Ispravljena greška #078: Dodavanje direktorija/putanja ne funkcionira u tar,bh, cab, lha. * Ispravljena greška #925: Ne može kreirati 7z ako se koriste metode Optimized ili Store. * Ispravljena greška #919: SFX Wizard ne kreira SFX datoteke u pojedinim situacijama. * Ispravljena greška #916: Virtualni pogon je uvijek deaktiviran u Starteru. * Ispravljena greška #889: Nvidia pogon SFX detection ne funkcionira u 64bit-nom shellu. * Ispravljena greška #918: Plugin problemi s grafičkim indikatorom. * Ispravljena greška #907: Prvi arhiv se ne raspakira ispravno ako je spremljena pogrešna lozinka sesije.

Verzija 11.02 [Listopad 2008.]

Maintenance release.

Poboljšanja:

* Poboljšani prijevodi .

Ispravljene greške:

* Ispravljena greška #894: Problem sa opcijom “Novije od” u backupu. * Ispravljena greška #892: Opcije pogled stila nisu 3d. * Ispravljena greška #890: Optimiraj za office nije prikazano u x64. * Ispravljena greška #889: Specifični SFX nisu prepoznati u x64 shellu. * Ispravljena greška #882: Problem sa opcijom otkaži u šifriranim RAR arhivima. * Ispravljena greška #888: Problem sa ZIP komentarima * Ispravljena greška #883: Image Grabber/Pržilica/Briši ne funkcionira. * Ispravljena greška #886: Raspakiravanje specifičnih direktorija iz rar arhiva.

Verzija 11.01 [Listopad 2008.]

Maintenance release.

Poboljšanja:

* Dodana opcija “Prepiši” za backup.

Ispravljene greške :

* Ispravljena greška #872: Problem sa kreiranjem zaporkom zaštićenih 7-zip arhiva. * Ispravljena greška #873: Problem pri otvaranju višedijelni rar arhiva. * Ispravljena greška #870: Podijeljene zip arhive na uklonjivom drivu se ne mogu raspakirati. * Ispravljena greška #871: Nadopunjene datoteke nisu prikazane u pretpregledu. * Ispravljena greška #867: Filtar “Noviji od” u backupu ne radi ispravno. * Ispravljena greška #868: Startup direktorij uvijek ostaje zadan.

Verzija 11.00 RC1 [Rujan 2008.]

Značajne nove funkcije i predstavljanje PRO verzije

Ispravljena greška

* Detaljniji zapisnici u backupu za pržilicu i ostale dijelove backupa. * Implementirano transparentno nadopunjavanje za 7-Zip pune backupe. * Postavljanje ISO otisaka preko shell integracije prikazano u poslužavniku. * Dijelovi pržilice prepisani u svrhu bolje učinkovitosti.

Ispravljena greška:

* Ispravljena greška #828: Šifriranje u tar u shell integraciji rezultira s dvije datoteke. * Ispravljena greška #823: Backup nedavno korištenih dokumenata nije sačuvan ako koristi preko shell integracije. * Ispravljena greška #829: Brisanje diska ne funkcionira u ISO pržilici. * Ispravljena greška #815: Kreiranje ISO datoteka ne funkcionira. * Ispravljena greška #826: Sažmi & Prži ostavlja privremene datoteke. * Ispravljena greška #817: nadopunjavanje prženih arhiva na medijima. * Ispravljena greška #760: Sftp ne funkcionira na pojedinim poslužiteljima. * Ispravljena greška #789: Sažimanje pomoću reda čekanja daje različite rezultate. * Ispravljena greška #784: Problemi s izborom sučelja. * Ispravljena greška #787: Pržilica nije uvijek automatski odabrana. * Ispravljena greška #800: PA se zamrzne pri sažimanju pomoću shella. * Ispravljena greška #799: Ponovno postavljanje zadanih vrijednosti ne utječe na promjenu veličine prozora. * Ispravljena greška #793: CRC greška za krivu zaporku u RAR datotekama. * Ispravljena greška #783: PA se ne zatvara prilikom nadopunjavanja preko web update. * Ispravljena greška #796: 120dpi problemi pri planiranju backupa. * Ispravljena greška #782: Dodavanje direktorija pomoću povuci i ispusti u pržilici ne funkcionira. * Ispravljena greška #807: Kreiranje Tar.BZ2 u shellu rezultira greškom. * Ispravljena greška #803: Otkazivanje backupa uklanja backup datoteka. * Ispravljena greška #775: Uvoz sesija ne funkcionira ispravno. * Ispravljena greška #668: Napredne opcije u rasporedu zadataka ne funkcioniraju prvi put.

Verzija 11.00 BETA 5 [Kolovoz 2008.]

Značajne nove funkcije i predstavljanje PRO verzije

Ispravljena greška * Značajno poboljšana brzina pokretanja kada je aktiviran explorer preglednik, kao i otvaranje prozora direktorija. * Kopiraj i Umetni implementirani u neke dijelove sučelja – explorer pregled pri pretraživanju tvrdog diska, pretpregled (tekst). * Dodana Povuci i Ispusti podrška u Pržilicu. * Ispravljene greške i zapisivanje u Backupu. * Poboljšano nadopunjavanje arhiva na DVD-u i presnimljivom disku u Backupu.

Ispravljene greške:

* Ispravljena greška #773: Spremi zaporku sesije u PA nedosljedno. * Ispravljena greška #758: Razni specifični problemi pri backupu. * Ispravljena greška #776: Otvaranje datoteka u TAR arhivama sa istim imenom datoteke. * Ispravljena greška #771: Relativna putanja u SFX čarobnjaku ne funkcionira. * Ispravljena greška #772: Podjela arhiva u shellu prikazuje AV. * Ispravljena greška #770: Direktorij za sažimanje u shellu ne funkcionira(zip) * Ispravljena greška #769: 7z ne pita za prepisivanje u shellu. * Ispravljena greška #768: 120dpi problem u registracijskom zaslonu. * Ispravljena greška #767: Alat za dešifriranje ne briše _enc uvijek. * Ispravljena greška #765: AV pri pretvorbi 7z u Zip. * Ispravljena greška #766: AC pri šifriranju u ZIP. * Ispravljena greška #753: Problem pri brzom otvaranju arhiva sa sporim pretpregledom * Ispravljena greška #762: Backup sprema nepostojeća imena datoteka u specifičnoj konfiguraciji * Ispravljena greška #759: Tabbing problemi u konfiguraciji. * Ispravljena greška #761: Samo part1-part9.rars otvoreni. * Ispravljena greška #763: 120dpi problem u backupu. * Ispravljena greška #734: Zaslon O sfx treba update. * Ispravljena greška #747: Backup zapisnici nisu uvijek komprimirani. * Ispravljena greška #755: promjenjeno ponašanje pri raspakiraj u direktorij. * Ispravljena greška #754: gumb aplikacije (orb) ne funkcionira u b4.

Verzija 11.00 BETA 4 [Kolovoz 2008.]

Značajne nove funkcije i predstavljanje PRO verzije

Poboljšanja:

* Veća brzina pokretanja od 10-30%. * CD/DVD/BD Pržilica: dodana opcija potvrdi. * Virtualni pogon: dodana opcija za ograničavanje broja pogona za lakše remontiranje. * Unaprijeđene RAR asocijacije i shell integracija. * Dodani direktoriji za obuhvati/izostavi u backupu. * Uvećan direktorij odabir prozora za lakše korištenje. * Ostala manja poboljšanja i ispravke.

Ispravljene greške:

* Ispravljena greška #744: Problem sa privremenim direktorijem i 7-Zipom. * Ispravljena greška #737: Problem s odabirom pogleda. * Ispravljena greška #726: MV rar raspakiravanje u 64bitnom shellu. * Ispravljena greška #724: Uvoz sesija u Pržilici. * Ispravljena greška #728: Promjena presvlaka. * Ispravljena greška #730: Okomita pozicija pretpregleda/backupa. * Ispravljena greška #672: PA Starter red za čekanje tipkovnica izbrisana. * Ispravljena greška #719: Nag screen prikazuje različite datume isteka u glavnom prozoru i shellu. * Ispravljena greška #717: 7-Zip SFX pita za prepisivanje datoteka. * Ispravljena greška #718: Opcija novi direktorij u explorer pregledniku. * Ispravljena greška #701: Dodaci otkrivaju informacije i podršku za SWF pogled. * Ispravljena greška #729: Otvaranje svih MV datoteka osim .rar.

Verzija 11.00 BETA 3 [Kolovoz 2008.]

Značajne nove funkcije i predstavljanje PRO Verzije

Poboljšanja

* Poboljšane 7-Zip optimirane postavke (faster, stronger). * Dodan autoplay event za CD/DVD/BD pržilicu. * Poboljšana CD/DVD/BD brzina pržilice. * Bolje PAOP2 provjere updatea. * Poboljšan PA Starterovo sučelje reda čekanja. * Neznatno veća brzina pri sažimanju/raspakiravanju. * Implementirano više opcija presvlačenja. * Ostala manja poboljšanja i ispravke.

Ispravljene greške:

* Ispravljena greška #704: Progres nije prikazan pri otvaranju velikih datoteka. * Ispravljena greška #712: Update 7-Zip non solid arhiva. * Ispravljena greška #705: PA ne prepoznaje specifične RAR SFX * Ispravljena greška #706: Raspakiraj u ime datoteke ne funkcionira kod nekih specifičnih imena. * Ispravljena greška #708: MSI dodatci ne funkcioniraju ispravno. * Ispravljena greška #677: Sažimanje dodataka utječe na pojedine RAR datoteke. * Ispravljena greška #698: Desni klik, osvježava novi direktorij, ruši direktorije.* Ispravljena greška #700: Osvježi sažima stablo u direktoriju pogled. * Ispravljena greška #699: Preimenuj u treeview ne funkcionira. * Ispravljena greška #697: Kriva zaporka u konverteru kreira praznu datoteku. * Ispravljena greška #485: Povuci i ispusti sa desktopa na FTP ne funkcionira. * Ispravljena greška #463: FTP: Povuci i ispusti u direktoriju ne funcionira. * Ispravljena greška #684: Opcija pomakni zadržava datoteku na izvornoj lokaciji. * Ispravljena greška #693: Dodaj direktorije ne funkcionira u 7-Zip SFX čarobnjaku. * Ispravljena greška #688: Nema sažimanja pri izvođenju 7zip backupa iz Windowsa. * Ispravljena greška #680: Problem pri uvozu sesije. * Ispravljena greška #590: Povuci i ispusti arhivu u arhivu pita za prepisivanje.

Verzija 11.00 BETA 2 [Srpanj 2008.]

Značajne nove funkcije i predstavljanje PRO verzije

Nove funkcije:

* Prvi put 7-Zip-u – Optimirano sažimanje koje automatski odabire najbolju

 metodu između lzma and ppmd za manju veličinu arhive i do 40% .

* Značajna 7-Zip poboljšanja: briši, preimenuj i nadopuni sadržaj 7zip datoteka. * 7-Zip šifriranje- dodana podrška za 7-Zip šifrirana imena datoteka (čitaj/piši).

Poboljšanja

  • Brže vrijeme pokretanja i do 40% u određenim situacijama.

Ispravljene greške:

* Ispravljena greška #651: otvori sa nedavno korištenim dokumentima ima simbole samo za 5 top simbola. * Ispravljena greška #649: ne može čitati specifične arhive u explorer pogledu. * Ispravljena greška #638: kod predpregleda ne funkcionira promjena imena datoteke pomoću miša * Ispravljena greška #654: potpuni i diferncijalni backupi ne rade ispravno. * Ispravljena greška #659: backup: poravnava tekst oznake za vrijeme. * Ispravljena greška #650: noop komanda za timeout poslužitelja. * Ispravljena greška #660: Dodaj direktorije u SFX čarobnjaku ne funkcionira. * Ispravljena greška #619: PA ne prikazuje grešku ako nema dopuštenja za pisanje u u ftp-u. * Ispravljena greška #661: povuci i ispusti u unicode 7zip arhivama ne funkcionira. * Ispravljena greška #655: ruši se nakon web updatea, posebno u Vista x64. * Ispravljena greška #594: backup ne detektira da nema pržilice u računalu. * Ispravljena greška #656: popravljen tabbing in ftp prozorima za obradu. * Ispravljena greška #666: 120dpi problemi u backup rasporedu. * Ispravljena greška #669: manji problemi u backupu. * Ispravljena greška #664: 120dpi problemi u konfiguraciji. * Ispravljena greška #665: promjena ograničenja veličine datoteka u pretpregledu.

Verzija 11.00 BETA [Lipanj 2008.]

Značajne nove funkcije i predstavljanje PRO verzije

Nove funkcije:

Standardna verzija:

Glavna aplikacija

* Okno za pretpregled – predgledava arhive, slike, tekstove i druge vrste datoteka bez potrebe otvaranja arhive ili datoteke. Funkcionira pri pretraživanju arhiva i pogona. * Okno za backup popis – pregledajte backupe na integriranoj listi za lakše korištenje. * Brzina- poboljšanja brzine sažimanja i raspakiranja, posebice u Visti sa RAR/ZIP datotekama. * Novi ZIP pogon - zip može sažimati datoteke koje se koriste. * Poboljšan 7-Zip pogon – podrška za brže nadopunjavanje arhiva, dijaloški okvir prepiši sa odgovarajućim opcijama. * Unicode podrška- bolja podrška za Unicode u 7-zip i RAR formatima. * Novi konfiguracijski prozor – lakša uporaba konfiguracijskog prozora. * Moderno/Klasično sučelje – preuređeno za lakšu uporabu, više nedavno korištenih dokumenata. * Pretvornik- dodana opcija “spremi zaporku za trenutnu sesiju”. * Alat za šifriranje- potpuno preuređen - now opcija za kreiranje zip i 7zip šifriranih arhiva kao i šifriranje trenutnih arhiva u 3 različita formata (zip, 7-zip,pae). * Alat Batch arhiva – dodana opcija “Dodaj poddirektorije u zasebne arhive”. * Alat Multi -raspakiravanje – dodane opcije “Privremeni direktorij datoteke” i “Spremi zaporku trenutne sesije”. * Dodaj prozor – preuređen za lakšu uporabu i dodano još opcija. * Transparentno nadopunjavanje – dodana podrška za nadopunjavanje punih cab arhiva. * Web Update - provjerava PAOP update kao i ostale komponente PowerArchivera. * Instalacijski program – budući updati mogu doći u obliku zakrpa. * 64bitni pogon za presvlake za x64 sustave.

Backup:

* Sučelje – potpuno novo sučelje sa sidebar navigacijom. * Podrška popisa datoteka – izvezi/uvezi popis datoteka. * Filtri – dodani uključni i isljučni filtri. * Vrste backupa – dodan potpuni/inkrementalni/diferencijalni tip backupa.

Shell ekstenzije

* Unicode – potpuno prepisan za Unicode podršku. * Reorganiziran – više funkcija više opcija.

Poboljšanja/Ispravljene greške:

* Mnoga poboljšanja i ispravljene greške.

Profesionalna verzija

Glavna aplikacija:

* CD/DVD/Blu-Ray pržilica (PRO) – prži arhive, slike i datoteke izravno iz PowerArchivera ili shell ekstenzija. * Kreiraj ISO (PRO) – kreira ISO datoteke u PowerArchiveru, pomoću kopiranja CD/DVD/BD ili izravno sa diska. * Virtualni DVD (PRO) - postavlja ISO datoteke u Virtualni DVD. * FTP Klijent (PRO) – skida i postavlja datoteke izravno iz PowerArchivera preko FTP-a.

Backup:

* 7-zip sažimanje (PRO) – dodana opcija 7-zip sažimanje u Backupu. * Prži na CD/DVD/Blu-Ray (PRO) – dodana opcija prži u Backup. * Raspored - kreira/uređuje Windows rasporede iz backupa i PowerArchivera. * Zapisnici (PRO) – dodana mogućnost kreiranja zapisnika sa email podrškom.

Verzija 10.00 BETA [Studeni-Prosinac/2006] Znaèajnija poboljšanja

Znaèajnije izmjene: * U potpunosti novo “Moderno” suèelje * Sustav zadataka (Dodaj/Raspakiraj/Izrada sigurnosne kopije) * PowerArchiver Starter - aplikacija sistem traya * Podrška za transparentnu nadopunu 7-zip arhiva * Novi sustav dodataka - TC kompatibilan * Hibridne ekstenzije ljuske * Podrška za kreiranje 7zip SFXa * Pravo višejezièno izdanje * Djelimièno pisan u asemblerskom jeziku * Optimizirana brzina, velièina i potrošnja radne memorije

Poboljšanja: * Improved Graphics and User Experience * Poboljšan sustav nadogradnje * Poboljšana traka napretka s gumbom pauza * Poboljšana podrška za Explorer naèin pogleda * Razne manje nadogradnje i izmjene

Verzija 9.63 [Srpanj/2006] Popravke i manja poboljšanja

Izmjene: * Nadograðen 7-ZIP engine. * Nadograðen ZIP engine. * Riješena sigurnosna pitanja. * Manji popravci i poboljšanja.

Verzija 9.62 [Svibanj/2006] Popravci i manja poboljšanja

Izmjene: * Poboljšan sustav otkazivnja radnji sažmi/raspakiraj u 7-zip. * Dodan procenat napredka u traci napredka zaglavlja i programskoj traci. * Nekoliko manjih poboljšanja i ispravki.

Vrezija 9.61 [Travanj/2006] Popravci i manja poboljšanja

Izmjene: * Nadograðen 7-Zip engine * Nadograðen UnAce engine * Poboljšanja 7-Zip podrške * Manji popravci i poboljšanja

Verzija 9.60 [Veljaèa/2006] Novi program za presvlake, profili ekstenzija ljuske i drugo.

Izmjene: * Dodana podrška za zadane profile ekstenzija ljuske. * Novi DirectSkin potprogram za presvlake s WB kompatibilnim presvlakama. * Poboljšane ekstenzije ljuske za WinXP x64. * Poboljšan potprogram za 7zip sa bržim i boljim sažimanjem. * Dizajnerska poboljšanja za više prozora. * Ispravljeni neki manji nedostatci.

Verzija 9.51 [Studeni/2005] Manja poboljšanja i popravci

Izmjene:

* Moguænost pravljenja velikih zip datoteka je sada odabrana po zadanom radi jednostavnijeg korištenja. * Brži i inteligentniji potprogram za 7zip. * I drugi manji popravci i poboljšanja.

Verzija 9.50 [Rujan/2005] Znaèajnija poboljšanja - presvlake, ISO i drugo…

Znaèajnije izmjene:

* ISO èitanje/raspakiranje, podrška za formate: ISO, BIN, IMG i NRG. * Podrška za kreiranje PAE SFX arhiva. * Obnovljeni PAE format s opcijom skrivanja imena datoteka. * Unaprijeðena 7-ZIP podrška:

Dodana podrška za AES šifriranje 7z arhiva.

Dodana podrška za èitanje 7z višedijelnih arhiva. Dodana podrška za kreiranje 7z višedijelnih arhiva. Novi DLL s unaprijeðenom metodom sažimanja. Dodana podrška za PPMd algoritam sažimanja. * Puna podrška presvlaèenja pomoæu PSF datoteka - ukljuèujuæi presvlake suèelja, presvlake alatne trake, ikone i podesive postavke aplikacije. * SFTP (SSH FTP) podrška za pouzdan ftp transfer. * Odlièan upozoravajuæi prozor u sistem trayu. * Podrška za preimenovanje datoteka u BH, LHA i TAR arhivama. * Poboljšan uobièajena presvlaka alatne trake (alpha-blended PNG). * Poboljšana sigurnost cijele aplikacije.

Poboljšanja:

* Brže uèitavanje direktorija u arhivama - Explorerov Naèin Izgleda. * PiI na praznom PA prozoru. * Brži prozor Favorita. * Poboljšanja Explorerovog naèina izgleda: Sjenèanje stupaca, boja za oznaèavanje arhiva, opæi skoèni meni. * I druga razna ubrzanja. * Podrška za RAR napomene.

* Ispravci grešaka:

* Raspakiranje Japanske ZIP arhive. * Razne druge popravke.

Verzija 9.25 [Lipanj/2005] Popravke i manja poboljšanja

Izmjene:

* Poboljšano rukovanje pokvarenim zip datotekama. * Popravljena kompatibilnost s nekim WZ ZIP AES datotekama. * Popravljen moguæi sigurnosni propust s obrtanjem direktorija. * Brže sažimanje s pojedinim tipovima datoteka i formatima. * Razne popravke i manja poboljšanja.

Verzija 9.20 [Ožujak/2005] Poboljšanja i nove moguænosti

Izmjene:

* Podrška za PowerArchiverov novi Microsoft Outlook dodatak. * Manja velièina instalacije i poboljšanja instalacije. * Poboljšan prozor Dodaj, više moguænosti i brzine. * Poboljšana brzina u odreðenim okolnostima. * Naèin oznaèavanja arhiva Explorer izgledu. * Razne popravke i manja poboljšanja.

Verzija 9.11 [Prosinac/2004] Popravljeno izdanje

Izmjene:

* Brže ZIP sažimanje u odreðenim situacijama * Poboljšana podrška za HP-UX datoteèni sustav pristupaèan na LANu * Povuci i Ispusti poboljšanja * Razni popravci i manja poboljšanja.

Verzija 9.10 [Studeni/2004] Nove moguænosti i poboljšanja

Izmjene:

* Poboljšana TAR podrška: podrška za GNU TAR standard pri rukovanju dugim imenima datoteka (preko 100 znakova).

* Poboljšan Explorer mod pri pregledavanju disketnih pogona: - Snimanje velièine/redoslijeda stupaca - Izbornik Pogleda se može koristiti pri pregledavanju disketnih pogona - PiI radi u i iz Explorer moda - Višestruki odabir sad radi u Explorer modu - Omoguæeno pametno fokusiranje

* Explorer pogled - omoguæeno povuci i ispusti staza iz arhive u Explorer kad je Explorer pogled omoguæen.

* PA Backup - podrška za 128bit AES šifriranje je dodana.

* SFX podrška - dodana podrška za dodatni CAB SFXs.

* “Otvori S” izbornik poboljšan.

* GZIP podrška - dodana podrška za neke proširene GZIP arhive.

* ZLIB/Sažimanje, dodana podrška (*.z datoteke).

* Prozor napretka: - dodan ukupni napredak. - informacija o FTP napretku u sistem treyu poboljšana.

* Razna druga manja poboljšanja i popravci.

Verzija 9.02 [Rujan/2004] Popravljeno izdanje

Izmjene:

* Razni popravci i manja poboljšanja.

Verzija 9.01 [Kolovoz/2004] Popravljeno izdanje

Izmjene:

* Poboljšana brzina kod instalirane Višejeziène podrške. * Poboljšano snimanje pozicije prozora. * Razne druge popravke i manja poboljšanja.

Verzija 9.0 [Srpanj/2004] Prvo Izdanje PowerArchivera u 2004

Veæe Izmjene:

* 7-Zip podrška: kreiranje i raspakiranje 7z datoteka.7-Zip je novi arhivski format s otvorenom arhitekturom i vrlo jakim sažimanjem.

* Puna podrška za ZIP AES šifriranje (podržava: PKZip 5.1 (puna), Secure Zip 8.0 i WinZip 9.0).

* Podrška za novi TAR: sada podržava proširene TAR specifikacije.

* Novi Explorer Pogled: znaèajno brži Explorer Pogled pri kretanju kroz arhive, s potpuno promijenjenom metodom pretraživanja tvrdog diska koji je sada mnogo slièniji Windows Exploreru i podrška za ekstenzije Explorerove ljuske.

* Profili Sažimanja: sada možete kreirati i koristiti razlièite profile sažimanja. Ovo vam omoguæava da podesite profile sažimanja i koristite ih u PowerArchiveru.

* UNICODE podrška za 7-Zip i RAR, i bolja podrška za oba formata kroz cijelu aplikaciju.

Poboljšanja:

* Optimizirana i smanjena potrošnja memorije.

* “Normalna” relativna moguænost snimanja imena direktorija pri sažimanju pojedinaènih direktorija.

* Obnovljene ikone s više stila i boja.

* Poboljšana podrška za veliki tekst (120 dpi) kroz cijelu aplikaciju.

* Poboljšane informacije u Sistem Trayu.

* Promijenjene odreðene Konfiguracijske moguænosti radi lakšeg razumijevanja.

* Poboljšana RAR podrška, sada s boljim rukovanjem višedijelnim arhivama.

* Alat pretvorbe dodan u PowerArchiverove Ekstenzije Ljuske.

* Poboljšana instalacija sada prepoznaje trenutni instalacijski direktorij.

* Poboljšana MSI instalacija za poslovne korisnike.

* Poboljšan alat za automatsku instalaciju.

* Poboljšan postupak prevoðenja za prevodioce.

* Dodana imena FTP profilima.

* I mnoga druga poboljšanja, optimizacije i popravljene greške.

Verzija 8.80 [Travanj/2004] put ka 9.0: finalno 8.x izdanje

Izmjene

* Optimizacija i popravke grešaka

* Primijenjen bolji naèin otvaranja i ureðivanja datoteka

Verzija 8.70 [Sijeèanj/2004] put ka 9.0: optimizacije za sve formate sažimanja

Izmjene

* UnRar optimizacija: bolja informacija o CRC grešci, djelomièna podrška za UNICODE (pri raspakiranju svih datoteka), popravljeni svi poznati nedostaci.

* ZIP optimizacija: podrška za velièine datoteka u dijalogu prepiši, podrška za dijeljenje (višedijelne arhive) veæe od 4 GB, i druge manje popravke i optimizacije.

* Svi drugi formati su nadograðeni (TAR, GZIP, LHA, ARJ, ZOO i BH).

* Popravke za manje nedostatke: nedostatak pri kreiranju velikog SFXa, nedostatak u filtru datuma datoteke pri izradi sigurnosne kopije, popravak razvrstavanja datoteka po vrsti.

* Bolja informacija o grešci pri sažimanju zakljuèanih datoteka.

* Nova moguænost: zadana staza dodana u FTP profile.

* Instalacija nadograðena, manja velièina datoteke, više moguænosti, MSI instalacija i napredne postavke su dostupne za sve prevode (samo za registrirane korisnike poslovne licence).

* Druge manje popravke i poboljšanja.

Verzija 8.60 [Kolovoz/2003] put ka 9.0: optimizacija i manji popravci

Izmjene

* Optimizirano uèitavanje i razvrstavanje arhiva: Uveliko poveæana brzina pri uèitavanju i sortiranju arhiva. U veæini sluèajeva, PowerArchiver je 200%-500% brži. * Manje popravke i poboljšanja.

Verzija 8.50 [Srpanj/2003] put ka 9.0: mnoga poboljšanja kroz cijeli program.

Veæe izmjene:

* Interni Preglednik: dodatna podrška za više od 14 grafièkih formata (PNG, JPEG, TIFF, Photoshop, Paint Shop Pro, Autodesk slikovne datoteke, SGI, Truevision slike, PCX, …).

* Podrška Kodiranju: Dodana puna yENC podrška.

* Podrška za Windows XP ClearType.

* Podrška Šifriranja: Dodana AES (256-bits) podrška PAE algoritmu. Unazad kompatibilan s svim verzijama PowerArchivera 2002.

* Poboljšanja Web Nadogradnje: Nova moguænost provjere web nadogradnje koja ima moguænost pregleda promjena verzije prije preuzimanja nadogradnje.

* Nova alatna traka: može biti vezana ili lebdeæa koja radi bolje s Win98. Takoðer je manja i zauzima manje prostora omoguæujuæi prikaz više gumbi.

* Riješeni svi manji nedostatci pri korištenju s Win98 i pojedinim grafièkim karticama.

* PowerArchiver je brži sada, vremena uèitavanja su znaèajno smanjena.

* Potrošnja memorije je optimizirana i smanjena.

Poboljšanja i popravci:

* “Otvori sa…” moguænost u PowerArchiveru radi sada upravo kao kod Windows Explorera.

* Moguænost za ukljuèenje/iskljuèenje “Sažmi u ??? + Moguænosti” u Explorerovim Ekstenzijama Ljuske.

* Moguænost za iskljuèivanje snimanja arhive otvorene s Internet Explorerom i asociranim programima.

* Zadani direktoriji sada rade u ekstenzijama ljuske.

* Explorer pogled sada prikazuje stazu trenutnog direktorija.

* Optimizacija PowerArchivera pri radu s 100,000+ datoteka u arhivi.

* Puna podrška pri korištenju WindowBlindsa 4.x za presvlaèenje PowerArchivera 2003.

* Ogromno i cjelokupno poboljšanje suèelja, poboljšanja, optimizacije i popravci grešaka.

Verzija 8.1 [Veljaèa/2003] Poboljšanja i popravci grešaka

Poboljšanja: * Povuci i Ispusti podrška od sada u svim file Windows kao što su SFX Èarobnjak, Višestruko Raspakiranje , itd. * Ugraðen “Otvori Sa” izbornik * Ugraðena moguænost snimanja privremenih Internet datoteka (iz IE, Outlook, itd.) * Novi DLLovi za Unrar i UnAce * Riješeno mnogo manjih nedostataka * Brži nego ikada * Manja poboljšanja kroz cijelu aplikaciju * Dodane nove presvlake * Poboljšanja i popravci grešaka

Verzija 8.00 [2002] U potpunosti novo izdanje

Glavne izmjene:

–> * Podrška za neogranièenu velièinu ZIPa: Kreira i radi s ekstremno velikim ZIP datotekama (preko 4 GB i preko 65535 datoteka), potpuno kompatibilan s novim PkZip 4.5 normom.

* Podrška za Deflate64: Poboljšani rezultati sažimanja (velièina i brzina).

* Podrška za Šifriranje: Šifrira/dešifrira datoteke ili arhive koristeæi 5 razlièitih naèina: Blowfish (128-bits), DES (64-bits), Triple DES (128-bits), i AES (128-bits).

* FTP Podrška: Kreira i prenosi arhive koristeæi jednu operaciju, prijenos arhive nakon izrade sigurnosne kopije, i više. Podržano je više FTP Profila.

* PowerArchiverov Upravitelj Šiframa (PUŠ): Pohranjuje šifre korištene u šifrom zaštiæenim arhivama. Svi podatci su šifrirani pomoæu 256-bit šifriranja.

* Podrška za Windows XP: Pri radu pod Windowsima XP, PowerArchiver 8.0 djeluje kao izvorni Windows XP program i u potpunosti podržava XP teme. Nema potrebe za ukljuèivanjem kompatibilnog naèina rada.

* Nove ikone, novi izgled, nove slike, sve u novom XP dizajnu.

* CAB SFX podrška: Podrška za èitanje/raspakiranje CAB SFX arhiva iz glavnog programa i ekstenzija ljuske Explorera.

* RAR v3 podrška: Podrška za èitanje/raspakiranje novih RAR v3 arhiva.

* Kreiranje SFXa: Podrška za kreiranje CAB SFX arhiva. Više moguænosti za ZIP i CAB SFX arhive.

* Dodana puna MIME (Base 64) podrška.

* Nadopuna ureðenih datoteka: Otvori, uredi i nadopuni datoteke arhive sa samo jednom operacijom. Lako kao u Windows Exploreru.

* Dodana datoteèna funkcija “Pronaði Prvu” i “Pronaði Sljedeæu”.

* SFX Èarobnjak: Suèelje u obliku Èarobnjaka za kreiranje SFX arhiva u samo nekoliko koraka.

* Podrška za Dodatke: Sada možete preuzeti zasebne dodatke za PGP podršku.

* DBCS Podrška: Poboljšana obrada Kineskih i Japanskih imena (DBCS kodiranje) u ZIP arhivama.

Poboljšanja:

–> * Velika globalna poboljšanja u svim podruèjima.

* Više stupaca u glavnom popisu datoteka (tip, crc, itd.).

* Unapreðeni svi alati, ukljuèujuæi Pretvornik Arhiva, Skupni Zip, Višestruko Raspakiranje i PBS.

* Podrška za velike arhive (preko 2 GB).

* Potpuna podrška za PKZIP 4.0 i PKZIP 4.5 djeljive diskove (dok je zadržana stara PowerArchiver v7.00 podrška).

* VMS datoteèna podrška.

* Bolja podrška za sve formate (mnogo ispravljenih grešaka i poboljšanja u SVIM formatima).

* Poboljšanja konfiguracije.

…i mnogo mnogo više.

Verzija 7.00 ↔ 7.02 [08/21/2001]

–> * PowerArchiver Auto Izrada Sigurnosne Kopije: lako kreiranje skripti i izrada sigurnosnih kopija sa samo jednom akcijom * Auto Nadogradnja: provjera za noviju verziju i automatska instalacija PowerArchiverovih nadogradnji * Skupni Zip: sažima pojedinaène datoteke u pojedinaène arhive u samo jednom potezu * podrška za pregled i raspakiravanja ACE v2.0 arhiva * novi prozor za prikaz napretka operacija arhiviranja * poboljšan prozor Dodaj sa novim moguænostima i novim naèinom odabira datoteka (moguænost) * funkcija ZIPanja i slanja poštom datoteka sa samo jednim klikom direktno iz Windows Explorera: “Sažmi i Pošalji poštom…” * podrška za relativne informacije o direktoriju pri korištenju PiI iz Windows Explorera * Plivajuæi Komentari (moguænost): umjesto prikazivanja komentara arhive u novom prozoru pri otvaranju ZIP arhiva, komentari su sada prikazani u dnu glavnog prozora * Ravna Klizna Traka (moguænost) * ekstenzije ljuske Explorera poboljšane sa novim moguænostima * druga mnogobrojna poboljšanja (bolja integracija sa Windows 2000/XP, Osvježena, poboljšana podrška dijeljenja u 'Piši dijeljeni disk', otvaranje arhive u arhivi, …) * mnogo poboljšanja u brzini * popravljene mnoge greške

Verzija 6.11 [03/01/2001]

–> poboljšana pomoæ sa novim temama, promjene u dizajnu, manja poboljšanja, ispravci mnogih grešaka, …

(v6.10.1 –> popravljene greške (linije rešetke, raspakiranje /kreiranje praznih direktorija, problem ikona u popisu arhive) (v6.11 –> popravljene greške, manja poboljšanja, …)

Verzija 6.00 [09/01/2000]

–> presvlaèiva alatna traka (ne zaboravite posjetiti http://skins.powerarchiver.com), brže Ekstenzije Ljuske Explorera, posebna ikona za svaki tip arhive, nova shema pregledanja za prozor Raspakiraj, “Sve Arhive” u Favoritima, Frozen-6 metoda za kreiranje LHA arhiva, “Postavi Font” funkcija, novi redizajnirani prozor “O programu”, brže pregledavanje u prozoru “Dodaj”, razvrstavajuæi popis u prozoru “Dodaj”, podrška za tihu instalaciju, mnogo manjih moguænosti i nadopuna, popravljene mnoge greške.

Verzija 5.6 [06/21/2000]

–> alat za popravak pokvarenih ZIP arhiva, kreiranje RAR, ACE, ARJ, LHA i BH SFX arhiva, popravljene mnoge manje greške mnoge manje nadopune i optimizacije, …

Verzija 5.5 [04/12/2000] (SR-1 [05/17/2000])

–> podrška za raspakiranje BZIP sažetih datoteka, podrška za kreiranje TAR.BZ2 arhiva (koristeæi “BZIPed TAR” metodu pri dodavanju datoteka u TAR arhivu), alat za raspakiranje višestrukih arhiva, interni preglednik sada podržava GIF datoteke, gumbi “Pozadina” i “Minimaliziraj” za prozor raspakiraj/dodaj u Windows Exploreru, moguænost “Proteklo vrijeme” u raspakiraj/dodaj prozoru u Windows Exploreru, … Mnoge druge popravljene greške (brže povuci i ispusti u Windows Exploreru, ikone u Windows 2000, poboljšano snimanje favorita, …)

(SR-1 –> popravljene greške (otvaranje nekih ZIP, TGZ arhiva, raspakiranje datoteka koje sadrže lokalne znakove u imenima datoteka iz ZIP arhiva, raspakiranje praznih direktorija iz ZIP arhiva, mnogi manji problemi), manje razne moguænosti)

Verzija 5.1 [03/05/2000]

–> “Pošalji Poštom Arhivu” i “Pošalji E-mailom” moguænost za Explorerove Ekstenzije Ljuske, podrška za raspakiranje više od jedne arhive s jednim klikom koristeæi Ekstenzije Ljuske Explorera, interni preglednik sada podržava pregledanje više datoteka, dodana moguænost za automatsku prikazivanje Zip komentara pri otvaranju arhive, mala slika statusnoj traci kad arhiva ima komentar, popravljene greške. Web stranica premještena na novu lokaciju: http://www.powerarchiver.com.

Verzija 5.01 [01/11/2000]

–> Popravci grešaka (raspakiranje iz LHA arhiva, raspakiranje više-dijelne arhive, problemi sa velikim arhivama (preko 1 GB), nekoliko raznih popravaka), …

Verzija 5.0 [01/07/2000]

–> EasyZip preimenovan u PowerArchiver, dodana podrška za pisanje TAR i TAR.GZ arhiva, interni preglednik sada prikazuje RTF, BMP, ICO, WMF, EMF i JPG (JPEG) datoteke, alat za detekciju formata arhiva, gumb odabira korisnièke alatne trake od sada je dostupan koristeæi “Mali gumbi”, razne manje moguænosti i mnoge greške popravljene.

Verzija 4.6 [12/01/1999] (SR-1 [12/08/1999])

–> Poboljšan kontekstni izbornik (dodane mnoge moguænosti i nove znaèajke), dodana potpuna podrška za BH (BlakHole - brzi format arhiviranja od Carl Bunton, koji ima bolje sažimanje nego ZIP, ARJ i LHA formati) format (kreiranje, brisanje, raspakiranje, …), neke greške popravljene, …

(SR-1 –> manje promjene u “Explorer Stilu” slika alatne trake, popravljene neke manje greške)

Verzija 4.5 [11/10/1999]

–> Sada podrška i za kreiranje CAB i LHA (LZH) arhiva, dva moda pregledavanja datoteka (Classic - sve datoteke u istom popisu, Explorer - navigacija kroz arhive kao kroz direktorije kod Windows Explorera), moguænost za korištenje samo jedne instance, alat za pretvorbu arhiva u druge formate (npr. ZIP → CAB), èitanje i pisanje višedijelnih ZIP diskova, i neke razne druge znaèajke, …

Verzija 4.1 SR-1 [10/07/1999]

–> Moguænost promjene izmeðu novog i starog stila alatne trake, neke manje greške popravljene, …

Verzija 4.1 [10/01/1999]

–> Nova pomoæ, sada koristi “Microsoft Html Help”, prilagodljiva alatna traka, popravci grešaka, …

Verzija 4.0 [08/27/1999]

–> “Ugraðena Podrška!” za èitanje i raspakiranje CAB, LHA, ARJ, ACE, ARC, ZOO, GZ i TAR arhiva, podrška za XXE i UUE Kodirane datoteke, poboljšan kontekstni izbornik, ispis popisa datoteka u arhivi, dodane neke razne znaèajke, …

Verzija 3.5 [07/05/1999]

–> Bolja integracija sa Windowsima (kontekstni izbornik), poboljšana SFX Arhiva, ispravljeno mnogo grešaka, dodana podrška za èitanje RAR SFX Arhiva, dodane neke znaèajke, …

Verzija 3.0 [06/05/1999]

–> Ogranièena podrška za RAR (samo èitanje), brže uèitavanje popisa datoteka, bolja pomoæ, bolja integracija sa Windowsima (dodavanje bilo koje datoteke u bilo koju arhivu sa Pošalji U funkcijom), neke manje znaèajke, ispravljene greške, …

Verzija 2.6 [05/05/1999]

–> Povlaèenje datoteka iz PowerArchivera u Explorer, druge razne moguænosti, …

Verzija 2.5 [04/15/1999]

–> Preimenovanje datoteka u arhivi kao kod Windows Explorera, instalacija arhiva (ako imaju SETUP.EXE ili INSTALL.EXE u glavnom direktoriju), provjera virusa u arhivama, pisanje komentara, ispravci grešaka (kao onaj pri kliku na arhivu u Windows Exploreru), neke manje znaèajke, …

Verzija 2.2 [03/31/1999]

–> Napokon PowerArchiver ispravno radi na Windows NT, odabir grupe datoteka za dodavanje (kao *.mp3), ispravljena greška kad nema asociranog programa sa odabranom datotekom (sad se pokreæe zadani preglednik), spremanje nekih novih moguænosti (kao moguænosti dijeljenja, zadano sažimanje, izbor zadnjeg pogleda), uklonjena moguænost povuci u Explorera poradi stabilnosti, uklonjena funkcija testiranja poradi stabilnosti, vraæen stari stil izbornika, ispravljene greške, …

Verzija 2.1 [03/17/1999]

–> Samo nekoliko popravki na suèelju, ispravljene neke greške, …

Verzija 2.0 [03/10/1999]

–> Podrška za kreiranje više dijelnih diskova, provjera Arhive, pregled komentara, pretvorba Samo Raspakirajuæe Arhive u ZIP Arhivu, poboljšan Vodiè Pomoæi, postavke šifri, …

Verzija 1.0 [03/01/1999]

–> Mogu se kreirati Samo Raspakirajuæe Arhive, dodana moguænost “Pronaði datoteke”, ispravljene neke greške, poboljšano suèelje.

Verzija 1.0b [02/01/1999]

–> Odabir stila pogleda za ikone, dodana moguænost “kao Web stranica”,dodana “Vidi zadnji izlaz” moguænost, ispravljene neke greške, …

Verzija 0.9b [01/01/1999]

–> Poboljšana pomoæ, ispravljene neke greške, …

Verzija 0.65b [12/01/1998]

–> Dodana neznatna integracija sa Windows Explorerom. sada desnim klikom miša na Arhivu možete raspakovati istu u trenutni direktorij, ili u pod direktorij nazvan ”.\archive\”., ispravljene neke greške, …

Verzija 0.6b [11/01/1998]

–> Dodana moguænost Instaliraj, dodana svojstva datoteke, poboljšana pomoæ, …

Verzija 0.5b [09/01/1998]

–> Samo osnovne moguænosti (Nova, Otvori, Favoriti, Dodaj, Raspakiraj, Izbriši, Pogled, Povuci i Ispusti, Konfiguracija, Pomoæ, Kopiraj Arhivu, Izbriši Arhivu, Pomakni Arhivu, Preimenuj Arhivu), …

Navigation