Korištenje direktorija favorita

Uvod

direktoriji favoriti su veoma koristan alat za ljude koji žele organizirati svoje arhive. On prikazuje sve arhive u najčešće korištenim direktorijima, nazvanim Favoriti. Na taj način lako možete pregledati sve svoje arhive, čak i ako su locirane u različitim direktorijima i disketnim pogonima.

Kako koristiti direktorije favorite

  • Da biste otvorili direktorije favorite, jednostavno kliknite na ikonu Favoriti na alatnoj traci ili u izborniku Datoteke.
  • Možete razvrstati popis arhiva u direktoriju favorita po imenu, datumu ili direktoriju. Isto tako možete filtrirati popis datoteka po tipu arhiva koristeći padajući izbornik “Tip arhiva”.
  • Ako želite pronaći više arhiva (točnije direktorija) za dodati u popis, jednostavno kliknite na gumb Traži arhive.
  • Ako želite odabrati naprednije mogućnosti, samo kliknite na gumb mogućnosti. Prikazati će vam osnovne mogućnosti Direktorija favorita, koje su vrlo jednostavne za razumjeti i podesiti.
Navigation