Otvaranje postojeće arhive

Opće informacije

Za uvodne informacije, molimo vidite oblast nazvanu “Kratki vodič - Otvaranje arhiva”.

Za otvaranje postojećih arhiva, odaberite “Otvori arhivu…” iz PowerArchiverovog izbornika “Datoteka”. Ovo će aktivirati standardni dijaloški okvir Otvori arhivu.

Sljedeće, odaberite arhivu koju želite otvoriti u dijaloškom okviru Otvori. Koristite “Pogledaj u:” kombinirani okvir za odabir odgovarajućeg direktorija i kliknite na arhivu popisanu naniže.

Pritisnite gumb OK kada ste završili odabir.

Za popis samo-raspakujućih arhiva u dijaloškom okviru Novi i Otvori, odaberite stavku “Sve arhive, kodirane i .exe datoteke” u dijaloškom okviru “Files of type:”.

Napomena:

Kada su prikazane samo-raspakirajuće arhive u dijaloškom okviru Otvori, također su prikazane i sve EXE datoteke u odabranom direktoriju, čak i ako tamo nema samo-raspakujućih arhiva. PowerArchiver nije u mogućnosti da odredi dali je EXE datoteka samo-raspakirajuća dok je ne otvori.

Navigation