PowerArchiver Self-Extractor overzicht

Introductie

PowerArchiver Self-Extractor is een onderdeel van PowerArchiver. Hiermee kunt u zelf-uitpakkende bestanden maken van ZIP en CAB archieven. Dat is erg handig als u bestanden moet verzenden naar mensen die geen compressieprogramma hebben.

Meer over zelf-uitpakkende bestanden

Een zelf-uitpakkend bestand (SFX) is een uitvoerbaar programmabestand (.EXE) dat een archief bevat en een klein programma (tussen 30kb en 40kb) dat het archief voor u uitpakt. De gebruiker hoeft geen enkel compressieprogramma te hebben om dit te kunnen uitvoeren.

Als een zelf-uitpakkend bestand door de gebruiker wordt opgestart, wordt er een dialoogvenster getoond waarin de gebruiker de doelmap kan aangeven. Deze „Uitpakken in” map kan geselecteerd worden door te klikken op de bladerknop of door deze handmatig in te geven. De gebruiker kan nog andere opties meegeven, zoals welke bestanden moeten worden uitgepakt en of bestanden overschreven mogen worden of niet.

PowerArchiver SFX bestanden mag u zonder meer verspreiden zonder bijkomende kosten.

Een SFX Archief maken

U kunt op verschillende wijzen een SFX archief aanmaken met PowerArchiver:

  • SFX Wizard - een krachtige en eenvoudig te gebruiken hulpmiddel voor het aanmaken van SFX archieven. ZIP en CAB formaat worden ondersteund. Deze wizard wordt aanbevolen als u direct een SFX bestand wilt aanmaken.
  • Versleutel bestand (PAE) - U kunt met PAE versleutelde SFX archieven maken met Versleutelen.
  • Maak .EXE bestand - met deze optie in het „Acties” menu van PowerArchiver (allen bij ZIP en CAB) kunt u dat archief omzetten naar een SFX bestand.

Geavanceerde Opties

  • Advanceerde doelpad opties - zie geavanceerde opties voor het pad voor uitpakken (ZIP en CAB SFX).
  • SFX Runtime Commandoregel Opties - PowerArchiver's SFX commandoregel opties (ZIP en CAB SFX).
Navigatie