Używanie PowerArchivera do przesłania archiwum e-mailem

PowerArchiver do przesłania archiwum e-mailem używa twojego domyślnego klienta pocztowego.

Są dwie metody przesłania archiwum e-mailem w PowerArchiver:

  • Główne okno PowerArchiver - Możesz przesłać e-mailem aktualnie otworzone archiwum poprzez wybranie „Prześlij archiwum e-mailem…” z menu „Plik”. PowerArchiver utworzy nową wiadomość zawierającą jako załącznik aktualnie otworzone archiwum. Możesz dopisać potem adres, dodać ewentualnie treść wiadomości i wysłać e-mail tak jak to robisz zwykle.
  • Rozszerzona powłoka Eksploratora - Jeśli zaktywujesz opcję „Prześlij e-mailem…” Rozszerzenia Eksploratora, możesz po prostu kliknąć prawym klawiszem myszy na archiwum w Eksploratorze Windows i wybrać „Prześlij e-mailem…” aby wysłać archiwum. PowerArchiver utworzy nową wiadomość zawierającą jako załącznik aktualnie otworzone archiwum. Możesz dopisać potem adres, dodać ewentualnie treść wiadomości i wysłać e-mail tak jak to robisz zwykle.

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji o Rozszerzonej powłoce Eksploratora.

Uwaga:

Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Eudora i inne programy pocztowe obsługujące protokół MAPI współpracują z tą opcją, ale AOL może nie współpracować. W przypadku gdy twój klient pocztowy nie obsługuje MAPI, musisz przeciągnąć archiwum do swojego klienta pocztowego.

Navigation