Podgląd właściwości archiwum

Informacje ogólne

Funkcja „Właściwości” z menu „Plik” wyświetla okno zawierające typ archiwum, pełna nazwę pliku, aktualny rozmiar (w bitach), liczbę plików w archiwum, przeciętny współczynnik kompresji, datę i czas ostatniej modyfikacji archiwum. Dodatkowo wyświetlana jest informacja o wersji użytej do utworzenia i potrzebnej do otworzenia archiwum oraz status szyfrowania.

Uwaga:

Nie wszystkie informacje są dostępne dla każdego typu archiwum.

Navigation