Opcje wiersza poleceń

Archiwa SFX formatu ZIP i CAB tworzone w PowerArchiver mogą być kontrolowane z linii komend. Pozwala to uruchamiać instalację za pomocą czyniąc w ten sposób prostszą pracę administratorów systemów i zaawansowanych użytkowników.

Poniżej są przedstawione dostępne polecenia linii komend:

Linia komend Opcja Opis

  • ? - Pokazuje pomoc dla opcji linii komend
  • a - Automatycznie rozpakowuje zawartość archiwum bez pytania o potwierdzenie
  • x - Nie uruchamia poleceń linii komend po rozpakowaniu
  • s - Tryb dyskretny. Nie będzie żadnych komunikatów (z wyjątkiem pytania o hasło) i wszystkie pliki będą nadpisane.
  • q - Pytanie o potwierdzenie nadpisywania plików
  • o - Zawsze nadpisuje istniejące pliki
  • n - Nigdy nie nadpisuje istniejących plików
  • d dir - Rozpakowuje do katalogu dir
  • # - Przechodzi przez wszystkie polecenia linii komend

Poprzedź każdą opcję albo ukośnikiem (/) albo myślnikiem (-) np. /a lub -a.

Więcej informacji

Więcej informacji o archiwach SFX znajdziesz w sekcji Archiwa samorozpakowujące się (SFX) - przegląd.

Navigation