Skojarzenia plików

Microsoft słowo „skojarzenie” definiuje:

Identyfikowanie rozszerzenia pliku jako przynależnego do pewnej aplikacji, tak więc otwieranie jakiegokolwiek pliku z takim rozszerzeniem spowoduje automatyczne otwarcie odpowiedniej aplikacji.

Na przykład, domyślnym skojarzeniem pliku .WRI jest WordPad lub Write a dla plików .TXT Notatnik. Większość aplikacji podczas instalacji tworzy skojarzenia plików. Na przykład Word tworzy skojarzenie z plikami .DOC, PowerArchiver tworzy skojarzenie z plikami .ZIP (i innych typów obsługiwanych archiwów przez PowerArchiver).

PowerArchiver, Mój Komputer, Eksplorator Windows i Menedżer Plików używają skojarzeń w taki sam sposób. Gdy dwukrotnie klikniesz na skojarzonym pliku, aplikacja z nim skojarzona zostanie uruchomiona i automatycznie otworzy ten plik.

PowerArchiver używa skojarzeń wówczas gdy zostanie dwukrotnie kliknięty plik na liście plików w głównym oknie lub gdy będzie używana funkcja Wypakuj. Funkcja Wypakuj w PowerArchiver używa odpowiednich skojarzeń w dwóch przypadkach: aby wyświetlić właściwą ikonę dla każdego pliku i aby zapewnić uruchomienie właściwej aplikacji do dwukrotnym kliknięciu ikony.

Możesz zobaczyć, dodać lub usunąć skojarzenia używając zakładki „Typy plików” w oknie dialogowym „Opcje folderów” z okna Mój Komputer lub Eksploratora. Wybierz „Opcje folderów” z menu „Widok” lub „opcje katalogów” z menu „Narzędzia” (w zależności od typu systemu Windows).

Navigation