Konwersja archiwów

PowerArchiver zawiera bardzo użyteczne narzędzie Konwersja archiwów które powoduje konwersje pomiędzy różnymi typami archiwów. Jest ono bardzo proste w użyciu, a oto objaśnienie opcji:

  • Wybierz istniejące archiwum - jak widzisz są oddzielne przyciski „Dodaj plik” i „Dodaj katalog”. Używając tych przycisków możesz wybrać archiwa i katalogi do konwersji. Gdy tylko zaznaczysz archiwa i/lub katalogi, zostaną one dodane do listy plików i będą wyświetlone. Jeśli chcesz usunąć element z listy, po prostu zaznacz go i kliknij przycisk „Usuń”. Gdy dodajesz katalog do listy, wszystkie archiwa w nim zawarte będą konwertowane.
  • Docelowy katalog - umożliwia ustalenie gdzie będą umieszczone przekonwertowane archiwa:
    • „Bieżący katalog archiwum” - spowoduje umieszczenie przekonwertowanego archiwum w tym samym katalogu w którym jest oryginalne archiwum
    • „Bieżący katalog” - umożliwia wybór katalogu w którym będą umieszczone przekonwertowane archiwa
  • Docelowy format - pozwala wybrać na jaki format będą przekonwertowane archiwa
    • „Kompresja” - możesz wybrać rodzaj kompresji, w zależności od wybranego formatu archiwum

PO zaznaczeniu wszystkich opcji, kliknij przycisk „OK”. PowerArchiver rozpocznie konwersje archiwów.

Navigation