Otwieranie istniejącego archiwum

Informacje ogólne

Aby uzyskać podstawowe informacje, proszę przeczytać sekcję „Kurs skrócony - Otwieranie archiwum”.

Aby otworzyć istniejące archiwum, wybierz „Otwórz archiwum…” z menu „Plik”. Spowoduje to otworzenie standardowego okna dialogowego Otwórz archiwum.

Następnie, wybierz w tym oknie archiwum które chcesz otworzyć. Użyj listy „Szukaj w:” aby wybrać odpowiedni katalog i kliknij na archiwum na liście poniżej.

Naciśnij przycisk Otwórz gdy już wybierzesz archiwum.

Aby zobaczyć samorozpakowujące się archiwa w oknie Nowe i Otwórz, wybierz z listy „Pliki typu:” pozycję „Wszystkie archiwa, pliki kodowane i .exe”.

Uwaga:

Gdy samorozpakowujące się archiwa są wyświetlane w oknie Otwórz, to wszystkie pliki EXE zawarte w tym samym katalogu będą wyświetlane, nawet jeśli nie są one samorozpakowującymi się archiwami. PowerArchiver nie może ustalić czy plik EXE jest samorozpakowującym się archiwum dopóki go nie otworzy.

Navigation