Kolejkowanie w PowerArchiver

Wprowadzenie

Innowacyjny system kolejkowania wprowadzony od wersji PowerArchiver 2007 umozliwia użytkownikowi dodanie do kolejki wielu operacji, które będą następnie kolejno, pojedynczo wykonywane. Umożliwia to użytkownikowi korzystanie z komputera do innych celów. Główną korzyścią jest to, że operacje kompresji/rozpakowywania bardzo spowalniają komputer, zwłaszcza jeśli jest wykonywanych ich kilka w tym samym czasie.

Jak to działa?

Są dwa sposoby używania kolejkowania w PowerArchiver:

  • „Zawsze używaj kolejkowania” - Możesz włączyć kolejkowanie na stałe poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Opcje> Konfiguracja> Kolejkowanie lub poprzez wybranie odpowiedniej opcji po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ikonie Startera PowerArchiver. Kolejkowanie w PowerArchiver bedzie wtedy zawsze używane dla dodawania, wypakowywania i operacji na kopiach bezpieczeństwa.
    • „Nie kolejkuj plików mniejszych niż:” - Możesz wyłączyć Kolejkowanie dla plików mniejszych niż rozmiar ustanowiony w oknie Kolejkowanie (Opcje> Konfiguracja> Kolejkowanie). Opcja ta jest bardzo użyteczna jeśli chcesz utworzyć lub rozpakować mniejsze pliki natychmiast bez oczekiwania na wcześniejsze zakończenie innych zadań w kolejce.
  • „Dodaj do kolejki” - Możesz zaznaczyć/odznaczyć tą opcję w każdym z okien Dodaj/Rozpakuj/Kopia w PowerArchiver aby włączyć Kolejkowanie w tej konkretnej operacji. Przez odznaczenie tej opcji w odpowiednim oknie Dodaj/Rozpakuj/Kopia, możesz pominąć ustawienia „Zawsze używaj kolejkowania”.

Uwaga: Kolejkowanie w PowerArchiver wymaga aby Starter PowerArchiver był uruchomiony. Użytkownik jest informowany i dostaje możliwość uruchomienia Startera PowerArchiver, jeśli nie jest on uruchomiony a zostanie wybrana jedna z opcji Kolejkowania.

Navigation