Otwieranie archiwum metodą przeciągnij i upuść

Jedną z metod otworzenia archiwum jest metoda przeciągnij i upuść:

  1. Najpierw używając Eksploratora Windows lub okna Mój Komputer przenieś się do miejsca gdzie znajduje się archiwum.
  2. Kliknij na archiwum i trzymając wciśnięty przycisk myszy przeciągnij archiwum nad puste okno PowerArchiver (jeśli masz aktualnie otworzone archiwum w PowerArchiver, metoda ta nie spowoduje otworzenia archiwum ale dodanie plików do otwartego archiwum).
  3. Zwolnij przycisk myszy aby otworzyć archiwum.
Navigation