Okno podglądu

Wstęp

Okno podglądu w głownym oknie PowerArchivera pozwala szybko podejrzeć zawartość archiwów, obrazów, filmów, dokumentów itp. plików bez wypakowywania ich i otwierania skojarzonego z nimi programu. Działa to nie tylko z plikami w archiwach, ale także podczas przeglądania zawartości dysku.

Jak to włączyć?

  • Interfejs klasyczny: Widok > Okna > Okno podglądu.
  • Interfejs nowoczesny: kliknij „Okno podglądu” w zakładce „Opcje”.

Opcje okna podglądu

Opcje okna zależą od typu przeglądanego pliku.

Wszystkie typy plików:

„Typ podglądu” - okno podglądu wykorzystuje różne narzędzia zależnie od typu przeglądanego pliku. Domyślne ustawienia możesz zmienić w Konfiguracja > Podgląd, wiersz poleceń ? Rozszerzenia plików. Możesz także ręcznie zmienić te opcje podczas przeglądania zawartości pliku.

„Tryb podglądu” - Okno podglądu może działać w jenym z trzech trybów:

  • Wyłączony - podgląd nie będzie działał, chyba że ręcznie zmienisz Typ podglądu.
  • Inteligentny - podgląd będzie się stosował do ustawień opcji „Podglądaj pliki mniejsze niż:” i „Podglądaj archiwa CAB, 7zip mniejsze niż:” w Konfiguracji. Nadal możesz ręcznie zmienić Typ podglądu.
  • Zawsze - podgląd będzie działał zawsze, z każdym typem pliku.

„Powiększ” - powiększa okno podglądu, przydatne przy dokumentach i obrazach.

Wtyczki

Podgląd PowerArchivera obsługuje wtyczki WLX, stworzone dla Total Commandera. Te, które sprawdzono i dowiedziono, że działają z PowerArchiverem można znaleźć na naszym forum. Także tam znajdziesz instrukcje dotyczące instalacji wtyczek.

Navigation