Zrozumienie okna dialogowego Upuść

Wprowadzenie

Gdy upuszczasz plik na archiwum zostaje wyświetlone okno dialogowe Upuść. Przeciąganie pliku do otwartego archiwum jest szybką metodą dodania pliku do istniejącego archiwum.

Jeśli chcesz dodać pliki do archiwum innego niż otworzone, kliknij najpierw „Nowy…” lub „Otwórz…” aby uruchomić standardowe okno Nowy lub Otwórz.

Okno Upuść dostarcza łatwej metody dodawania plików do już otwartego archiwum.

Informacje szczegółowe

Poniżej jest szczegółowa lista dostępnych opcji:

 • Akcja
  • „Dodaj” - dodaje wszystkie przeciągane pliki do archiwum.
  • „Aktualizuj” - podobne do Odśwież, ale dodaje przeciągane pliki tylko wtedy gdy nie ma ich w archiwum.
  • „Odśwież” - aktualizuje pliki w archiwum które mają taka samą nazwę jak pliki które są dodawane.
  • „Przenieś” - działa podobnie do Dodaj, z wyjątkiem, że pliki po dodaniu do archiwum są usuwane z dysku.
 • „Kompresja” - określa metodę kompresji. Maksymalna kompresja jest najczęściej na górze listy i daje najlepsze wyniki (ale najwolniej) kompresji dla wyspecyfikowanego formatu.

Na dole listy jest najczęściej metoda „składowania”, która nie powoduje kompresji plików podczas ich archiwizowania, lecz najczęściej jest najszybsza. Metoda ta jest użyteczna wtedy gdy archiwizujesz pliki już skompresowane.

 • Opcje
  • „Zachowaj pełną ścieżkę” - PowerArchiver zachowa informację o pełnej (bezwzględnej) ścieżce do każdego pliku. Na przykład: jeśli wybierzesz do zarchiwizowania „C:\temp\disk\”, PowerArchiver zapisze ścieżkę jako „temp\disk\”
  • „Włączaj pliki systemowe i ukryte” - dodaje pliki które maja atrybut 'systemowy' lub 'ukryty'.
  • „Zapisuj bezpośrednio do ZIP” - pozwala dodać pliki bezpośrednio do istniejącego archiwum, bez użycia katalogu tymczasowego. Opcja ta jest użyteczna przy tworzeniu dużych archiwów.
  • „Twórz wielkie archiwum ZIP (ponad 4 GB)” - tworzy archiwa które mogą być większe niż 4 GB i zawierać ponad 65.555 plików w formacie kompatybilnym tylko z PkZip 4.5. Jeśli kompresujesz ponad 4 GB danych lub ponad 65.555 plików, musisz zaznaczyć tą opcję. Archiwum to może być odczytane tylko przez aplikacje obsługujące standard PkZip 4.5.
  • „Użyj Deflate64” - używa zaawansowanego algorytmu kompresji Deflate64 w formacie kompatybilnym tylko z PkZip 4.5. Archiwa te mogą być odczytane tylko przez aplikacje obsługujące standard PkZip 4.5.
  • „Tworzenie ciągłego archiwum” - Opcja ta pozwala na utworzenie ciągłego archiwum (tylko 7-Zip). Wszystkie pliki w ciągłym archiwum są traktowane jako jeden duży plik, co pozwala osiągnąć lepszą kompresję. Jednakże ciągłe archiwum nie może być aktualizowane i zmieniane. Format CAB używa domyślnie archiwum ciągłego a w formacie7-Zip możesz tą opcję włączyć lub wyłączyć.
 • Profile
  • „Profil:” - pozwala wybrać profil kompresji jaki chcesz użyć. Jeśli nie ustaliłeś żadnych profili w „Konfiguracja> Profile kompresji”, zostanie użyty profil domyślny. Kliknij tutaj aby więcej się dowiedzieć o profilach kompresji.
 • Podział na woluminy pozwala tworzyć wielowoluminowe archiwa (tylko ZIP).

Podział na woluminy zawiera następujące opcje kontroli rozmiaru woluminu:

 • „Automatycznie” - spowoduje to poinformowanie o konieczności użycia kolejnej dyskietki gdy tworzone archiwum ZIP zapełni bieżącą dyskietkę.
 • „Domyślnie” - pozwala wybrać domyślny rozmiar woluminu; możesz wprowadzić rozmiar w kB. Wartość wprowadź w polu „Max. rozmiar:”.
 • „Bez podziału” - PowerArchiver nie będzie tworzył wielowoluminowego archiwum.
 • „Max. rozmiar” - pozwala na wprowadzenie rozmiaru woluminu (tylko przy wybranej opcji Domyślnie).
 • Tryb
  • „Kompatybilny z PkZip 4.5” - tworzy archiwum kompatybilne z PkZip 4.5, możliwe do odczytania tylko w nowszych wersjach popularnych archiwizatorów.

schemat nazw: test.zip.zip, test.zip.z01, test.zip.z02, itp.

 • „Kompatybilny z PkZip/PA 7.0” - tworzy archiwa które są kompatybilne zarówno z PkZip jak i PowerArchiver 7.xx.

schemat nazw: test.zip, test.z01, test.z02, itp.

 • „Kompatybilny z PA (⇐6.1x)” - tworzy archiwa kompatybilne z PowerArchiver 6.xx i wcześniejszymi. Ostatni wolumin musi być otwierany jako pierwszy aby odczytać wielowoluminowe archiwum. Ten tryb jest polecany tylko jeśli trzeba przekazać archiwum ludziom którzy stosują PowerArchiver 6.xx lub wcześniejszy.

schemat nazw: test001.zip, test002.zip, itp.

 • Formatowanie dysku
  • „Szybkie” - usuwa wszystkie pliki z dyskietki.
  • „Pełne” - formatuje dyskietkę.
 • Szyfrowanie ZIP
  • „Wyłączone” - wyłącza szyfrowanie archiwów ZIP.
  • „PK 2.04g” - tworzy standardowe archiwa ZIP, ze słabym szyfrowaniem ale dostępne do odczytu przez wszystkie narzędzia obsługujące format Zip.
  • „PK AES 128 bitów” - tworzy szyfrowane archiwa ZIP z 128 bitowym szyfrowaniem PK AES, możliwe do odczytania przez nowsze narzędzia z obsługą Zip (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx, itp).
  • „PK AES 192 bitów” - tworzy szyfrowane archiwa ZIP z 192 bitowym szyfrowaniem PK AES, możliwe do odczytania przez nowsze narzędzia z obsługą Zip (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx, itp).
  • „PK AES 256 bitów” - tworzy szyfrowane archiwa ZIP z 256 bitowym szyfrowaniem PK AES, możliwe do odczytania przez nowsze narzędzia z obsługą Zip (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx, itp).
 • Przycisk „Hasło” - ochrona archiwum hasłem przy zastosowaniu szyfrowania możliwego do odczytania przez każde narzędzie do archiwów ZIP (tylko dla archiwów ZIP).

Uwaga:

Metoda PK 2.04g używa słabego szyfrowania, więc może być złamana. Powinieneś używać szyfrowania .pae jeśli potrzebujesz rzeczywistego bezpieczeństwa. Nie polecamy stosowania szyfrowania ZIP i .pae jednocześnie. Możesz więcej o bezpieczeństwie szyfrowania .pae dowiedzieć się tutaj.

Navigation