Rozszerzona powłoka Eksploratora

Możesz uzyskać szybki dostęp do wielu opcji PowerArchiver dzięki integracji programu z systemem Windows 95/98/NT/2000/XP/2003. Używanie PowerArchiver poprzez Eksploratora Windows jest szybsze zarówno w tworzeniu jak i wypakowywaniu archiwów.

UWAGA: PowerArchiver domyślnie aktywuje tylko kilka funkcji rozszerzonej powłoki, tak więc proszę iść do „Opcje> Konfiguracja> Rozszerzenie Eksploratora” aby ustawić według swoich preferencji.

  • Aby wypakować wszystkie pliki z archiwum z poziomu Eksploratora Windows, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz „Rozpakuj do…”, „Rozpakuj do c:\…” lub „Rozpakuj tutaj” z menu kontekstowego. Jeśli wybierzesz „Wypakuj do”, zostaniesz zapytany o podanie katalogu gdzie rozpakować archiwum.
  • Inną metodą wypakowywania plików z archiwum jest użycie prawego klawisza myszy do przeciągnięcia i upuszczenia archiwum z Eksploratora na ikonę dowolnego katalogu, następnie wybranie „Rozpakuj do” z menu kontekstowego. Aby dokonać tego, upewnij się, że używasz prawego klawisza myszy podczas przeciągania pliku.
  • Aby dodać pliki do archiwum z poziomu Eksploratora, zaznacz jeden lub więcej plików w Eksploratorze, kliknij prawym klawiszem myszy na podświetlonych plikach i wybierz „Kompresja do” lub „Kompresja do ZIP”. Inną metodą dodania plików do archiwum jest przeciągnięcie pliku do istniejącego archiwum.
  • Możesz wykonać prawie każdą czynność PowerArchiver z poziomu Eksploratora włącznie z: kompresją, rozpakowywaniem (wielu archiwów), dzieleniem archiwum ZIP na woluminy, testowaniem archiwów, przesyłaniem e-mailem i FTP, szyfrowanie i deszyfrowanie plików (.pae). Niektóre z tych opcji domyślnie są wyłączone aby początkujący użytkownicy nie czuli się zbyt zagubieni wśród zbyt wielu opcji. Możesz iść do „Opcje> Konfiguracja> Rozszerzenie Eksploratora” aby zmienić ustawienia według swoich preferencji. Wysoce rekomendujemy użycie tej opcji.

Aby utworzyć nowe, puste archiwum z poziomu Eksploratora:

  • Kliknij prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu katalogu lub Pulpitu i z menu „Nowy…” wybierz „Archiwum PowerArchiver”.

Dostęp do PowerArchiver z menu Start:

  • Jeśli zaznaczysz opcję „Umieść PowerArchiver w menu Start” w menu „Opcje” w PowerArchiver, możesz uruchomić PowerArchiver wprost z menu Start.
  • Możesz otworzyć ostatnio używane archiwum z podmenu „Dokumenty” menu Start.
Navigation