Korištenje PowerArchiver za E-Mail arhiva

PowerArchiver koristi vašu standardu e-mail aplikaciju za e-mail datoteka.

Postoje dva načina slanja datoteka putem e-maila s PowerArchiverom:

  • Glavni prozor PowerArchivera - Trenutno otvorenu arhivu možete poslati putem e-maila odabirom “Mail Arhive…” iz izbornika “Datoteka”. PowerArchiver će kreirati novu e-mail poruku i dodati joj otvorenu arhivu. Zatim možete dodati adresu i željeni tekst i poslati e-mail kao i obično.
  • Ekstenzije ljuske - Ako omogućite ekstenziju ljuske “Pošalji E-mailom…” (Ovo možete omogućiti u Konfiguracija> Integracija), možete desnim klikom na bilo koju arhivu u Windows Exploreru kliknuti na “Pošalji E-mailom…” da bi poslali arhivu. PowerArchiver će kreirati novu e-mail poruku i dodati joj otvorenu arhivu. Zatim možete dodati adresu, tekst i poslati je kao i obično.

Napomena: Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Eudora i drugi mail klijenti koji podržavaju Windows MAPI sučelje će raditi sa ovom značajkom, ali AOL mail neće. U slučaju da vaš email klijent ne podržava MAPI, još uvijek možete povući i ispustiti arhivu u vašeg e-mail klijenta.

Navigation