Podwójne kliknięcie

Informacje ogólne

Podwójne kliknięcie na nazwie pliku wyświetlonego w głównym oknie PowerArchiver wywołuje taka sama akcję jak podwójne kliknięcie na pliku w oknie Mój Komputer lub w Eksploratorze Windows. Jeśli plik jest wykonywalny (posiada rozszerzenie EXE, COM, BAT lub PIF), PowerArchiver uruchomi go. W przeciwnym wypadku PowerArchiver otworzy plik w skojarzonej z nim aplikacji. Na przykład, plik z rozszerzeniem .TXT będzie otworzony w Notatniku (jeśli nie zmieniłeś skojarzenia plików TXT). Odpowiednie aplikacje są ustalane poprzez zarejestrowane typy plików.

Jeśli zawartość pliku zostanie zmieniona podczas gdy jest otwarty, PowerArchiver zapyta czy aktualizować archiwum w związku ze zmianami w pliku.

Navigation