Zarządzanie archiwami

Możesz użyć „Przenieś archiwum…”, „Kopiuj archiwum…”, „Zmień nazwę archiwum…”, i „Usuń archiwum…” z menu „Plik” aby zarządzać archiwami.

  • „Przenieś archiwum…” - przenosi aktualnie otworzone archiwum do innego katalogu lub na inny dysk.
  • „Kopiuj archiwum…” - kopiuje aktualnie otworzone archiwum do innego katalogu lub na inny dysk.
  • „Zmień nazwę archiwum…” - zmienia nazwę aktualnie otworzonego archiwum, ale nie jego rozszerzenie.
  • „Usuń archiwum…” - usuwa aktualnie otworzone archiwum.
Navigation