Wypakowywanie plików z archiwum metodą przeciągnij i upuść

Jedną z możliwości wypakowania plików z archiwum jest metoda przeciągnij i upuść:

  • Najpierw otwórz archiwum w PowerArchiver.
  • Kliknij na pliku zawartym w archiwum wyświetlanym w głównym oknie PowerArchiver i nie puszczając przycisku myszy przeciągnij plik do Eksploratora Windows, na Pulpit lub do drukarki.
  • Aby wypakować plik z archiwum zwolnij przycisk myszy.

Uwaga:

Jeśli upuścisz plik do innej aplikacji lub na skrót, plik zostanie rozpakowany w katalogu tymczasowym zanim zostanie przekazany do aplikacji, i zostanie on usunięty z katalogu tymczasowego przy zamykaniu archiwum.

Navigation