Rozpakowywanie plików z archiwum

Bez wątpienia będziesz potrzebował rozpakować pliki z archiwum. Rozpakowywanie pliku z archiwum powoduje utworzenie jego nieskompresowanej kopii w katalogu który wybrałeś na twardym dysku. Rozpakowywanie pliku z archiwum nie powoduje jego usunięcia z tegoż archiwum.

  • Rozpakowywanie jednego lub więcej plików: zaznacz plik lub pliki które chcesz rozpakować na liście plików zawartych w archiwum TUTOR1. Wybierz opcję „Rozpakuj…” z menu „Akcja”. Wybierz katalog gdzie chcesz aby były rozpakowane pliki i kliknij w przycisk „Rozpakuj”.
  • Rozpakowywanie wszystkich plików: Jeśli chcesz rozpakować wszystkie pliki z archiwum, wtedy po otwarciu archiwum po prostu kliknij przycisk „Rozpakuj” i upewnij się, że jest zaznaczona opcja „wszystkie pliki” w oknie Rozpakuj. Wybierz katalog do którego chcesz rozpakować pliki i kliknij przycisk „Rozpakuj”.

Video Tutorial

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lGhFJFS4O9I

Jeśli otworzysz Eksploratora Windows i przejdziesz do wybranego katalogu, zobaczysz pliki które zostały rozpakowane. Innym sposobem rozpakowania plików z archiwum jest przeciągnięcie ich z PowerArchiver do Eksploratora Windows lub na Pulpit.

Navigation