Otwieranie archiwum

Aby pracować z archiwami zawartymi na twoim twardym dysku, musisz je najpierw otworzyć.

Z menu „Plik” wybierz „Otwórz archiwum”. Możesz to również zrobić poprzez kliknięcie przycisku „Otwórz” na pasku narzędziowym. Zobaczysz standardowe okno dialogowe systemu Windows.

Video Tutorial

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.

Przejdź do katalogu gdzie masz zainstalowany program PowerArchiver (domyślnie jest to C:\Program Files\PowerArchiver). Powinieneś teraz zobaczyć listę plików wśród których znajduje się TUTOR1.ZIP. Podświetl plik TUTOR1.ZIP i kliknij przycisk „Otwórz”. Okno dialogowe zostanie zamknięte i powrócisz do głównego okna PowerArchiver.

Powinieneś teraz widzieć listing trzech plików zawartych w archiwum TUTOR1.ZIP. Lista plików pokazuje nazwę pliku, datę modyfikacji, nieskompresowany i skompresowany rozmiar pliku, stosunek kompresji i ścieżkę.

Navigation