Profili sažimanja

Uvod

Profili sažimanja će olakšati ponovno korištenje najčešće korištenih postavki sažimanja.

Kako ovo radi?

Korištenje profila sažimanja je veoma jednostavno i intuitivno. Oni mogu biti odabrani iz padajućeg izbornika u svakom PowerArchiver prozoru Dodaj i jednom odabrani, primijenit će postavke sažimanja na trenutni prozor Dodaj. Imajte na umu da će PowerArchiver jedino prikazati profile asocirane s odabranim formatom sažimanja.

Kako dodati vlastite profile

Pri prvoj instalaciji PowerArchivera, kreirat će se zadani profil sažimanja za svaki format. Ovi profili se ne mogu izbrisati i uvijek su sačuvani u PowerArchiveru. Nove profile možete dodati pod “Mogućnosti > Konfiguracija > Profili sažimanja”. Ovdje dostupne mogućnosti su iste kao i one dostupne u prozoru Dodaj. Osim toga, PowerArchiver će jedino prikazati mogućnosti koje su primjenjive u odabranom formatu.

Uređivanje profila

Postoje dva načina na koje možete urediti profile sažimanja:

  • Konfiguracijski prozor - Profile možete urediti u “Mogućnosti > Konfiguracija > Profili sažimanja”.
  • Prozor Dodaj - Svaka promjena u postavkama odabranog profila u prozoru Dodaj bit će također sačuvana, što olakšava uređivanje ovih postavki kroz PowerArchiver. Ovo možete učiniti čak iz ekstenzija ljuske, bez pokretanja glavnog prozora PowerArchivera!
Navigation