Konfiguracijski dijaloški okvir

Odaberite “Konfiguracija…” iz izbornika “Mogućnosti” da bi aktivirali Konfiguracijski dijaloški okvir. Ovaj dijaloški okvir sadrži kartice koje kontroliraju većinu PowerArchiver postavki. Kliknite na bilo koju kartice za daljnje informacije o njenom sadržaju.

 • Kartica Pogled kontrolira izgled glavnog prozora PowerArchivera.
 • Kartica Presvlake i Alatne trake vam dozvoljava da prilagodite izgled i sadržaj PowerArchiverovog sučelja.
 • Kartica Direktoriji vam dozvoljava izbore kod podizanja, dodaj, instaliraj, raspakiraj i privremene direktorije.
 • Kartica Lokacije Programa kontrolira zadani preglednik i pretraživač virusa.
 • Kartica Integriranje daje mogućnosti za pristup PowerArchiveru preko My Computer, Windows Explorera i Radne Površine.
 • Kartica Razno uključuje razne opće mogućnosti.
 • Kartica Oblik Datoteka vam dozvoljava da kontrolirate koje tipove datoteka želite asocirati s PowerArchiverom.
 • Kartica Auto Osvježavanje vam dozvoljava da odredite mogućnosti auto nadogradnje.
 • Kartica Upravitelj Šiframa upravlja mogućnostima Upravitelja Šifri.
 • Kartica FTP Profili vam dozvoljava da upravljate FTP Profilima.
 • Kartica Sažmi i Šifriraj vam dozvoljava da postavite korisničke mogućnosti za Sažimanje i Šifriranje Ekstenzija Ljuske Explorera.
 • Kartica Profili Sažimanja vam dozvoljava da upravljate profilima Sažimanja u PowerArchiveru.

Kartica Pogled:

 • Uključi Alatnu Traku - Prikazuje/Skriva alatnu traku
 • Uključi Statusnu Traku - Prikazuje/Skriva statusnu traku
 • Uključi Traku Direktorija Arhive - Prikazuje putanju s direktorijima u arhivi (jedino dostupno pri korištenju Explorer stila)
 • Odabir cijelog retka - Ova mogućnost vam dozvoljava da pri kliku bilo gdje na redak datoteka istu možete odabrati
 • Prikaži rešetku - Prikazuje linije rešetke koje razdvajaju redove i stupce u glavnom prozoru PowerArchiver
 • Kao Web stranica (jedan klik) - Omogućuje otvaranje datoteka iz arhive s jednim klikom (inače je potreban dvostruki klik)
 • Klasični stil / Explorer stil - Klasični stil prikazuje sve datoteke iz arhive u jednom popisu. S Explorer stilom možete pretraživati kroz arhivu kao kroz direktorije Windows Exploreru i možete pretraživati računar kao u Windows Exploreru.
 • Prikaži kraticu upravljačke ploče lijevo - Omogućuje/Onemogućuje kraticu upravljačke ploče Windows direktorija (My Recent Documents, Desktop, My Documents, itd.) na primjenjivom prozoru PowerArchivera.
 • Postavi font - Dozvoljava vam da postavite font koji će se koristiti u prozoru popisa datoteka PowerArchivera.
 • Izgled Preglednika - Odabire koji stil ikona želite koristiti za popis datoteka (Velike Ikone / Male Ikone / Popis / Detalji).
 • Stupci - odabire koje informacije o arhivi stupac treba da prikazuje u prozoru popisa datoteka.

Kartica Lokacije Programa:

 • Preglednik - Odaberi zadani preglednik
 • Opcionalni pretraživač virusa - Prije nego što počnete koristiti mogućnost “Pretraži…”, morate navesti punu putanju vašeg pretraživača virusa, i njegove parametre. Ako ne znate zadane parametre vašeg pretraživača virusa, PowerArchiver će ih pokušati dodijeliti automatski. PowerArchiver poznaje zadane parametre za nekoliko vodećih Anti-Virusnih aplikacija

Kartica direktoriji:

 • Lokacija privremenog direktorija - Odredite koji direktorij će se koristiti za privremene aktivnosti
 • Zadana lokacija instalacije - odreðuje koji direktorij će biti polazni za instalacije (za arhivu nazvanu TEST.ZIP, zadani Instalacioni direktorij je %polazni direktorij%\TEST)
 • Polazna lokacija - Odreðuje zadani direktorij pri otvaranju arhiva
 • Zadana Dodaj lokacija - Odreðuje zadani direktorij pri odabiru datoteka za dodavanje u arhivu
 • Zadana Lokacija za Raspakiranja - Ako odaberete “Raspakiraj u ./arhivu”, i ime arhive je “C:\TEST.ZIP”, zadani direktorij za raspakiranje će biti “C:\TEST”. Ako odaberete “Raspakiraj u trenutni direktorij” zadani direktorij će biti direktorij arhive (na primjer, ako je arhiva C:\WINDOWS\TEST.ZIP, zadani direktorij će biti C:\WINDOWS). Inače, zadani direktorij će biti posljednji u koji je raspakirano

Integriranje:

 • Integriraj u Explorerovu ljusku - Omogućava/Onemogućava kontekstno senzitivne izbornike (Raspakiraj u, Sažmi u, itd.).
 • Sažmi u ZIP… - Omogućava/Onemogućava stavku: “Sažmi u ZIP + Mogućnosti” i “Sažmi u …ZIP”.
 • Sažmi u 7-zip… - Omogućava/Onemogućava stavku: “Sažmi u 7-zip + Mogućnosti” i “Sažmi u …7-zip”.
 • Sažmi u LHA… - Omogućava/Onemogućava stavku: “Sažmi u LHA + Mogućnosti” i “Sažmi u …LHA”.
 • Sažmi u CAB… - Omogućava/Onemogućava stavku: “Sažmi u CAB + Mogućnosti” i “Sažmi u …CAB”.
 • Sažmi u TAR… - Omogućava/Onemogućava stavku: “Sažmi u TAR + Mogućnosti” i “Sažmi u …TAR”.
 • Sažmi u BH… - Omogućava/Onemogućava stavku: “Sažmi u BH + Mogućnosti” i “Sažmi u …BH”.
 • Sažmi i pošalji E-Mailom… - Omogućava/Onemogućava stavku: “Sažmi i pošalji E-Mailom”.
 • Sažmi i pošalji FTPom… - Omogućava/Onemogućava stavku: “Sažmi i pošalji FTPom”.
 • Podjeli ZIP Arhivu - Omogućava dijeljenje ZIP arhive iz Windows Explorera.
 • Raspakiraj arhivu u… - Omogućava raspakiranje odabrane arhive u željeni direktorij.
 • Raspakiraj ovdje - Omogućava raspakiranje odabrane arhive u trenutni direktorij.
 • Raspakiraj arhivu u poddirektorij… - Omogućava raspakiranje odabrane arhive u poddirektorij s imenom kao u odabrane arhive.
 • Raspakiraj u ime datoteke/ - Omogućava raspakiranje više datoteka u odvojene direktorije bazirane na imenu datoteke.
 • Napravi SFX… - Omogućava/Onemogućava stavku: “Kreiraj Samo-Raspakujući ZIP”.
 • Provjeri - Omogućava/Onemogućava stavku za provjeru datoteka.
 • Sažmi u… (za arhive) - Omogućava/Onemogućava mogućnosti sažimanja pri odabiru više arhiva.
 • Pošalji e-mailom… - Omogućava/Onemogućava stavku: “Pošalji e-mailom It…”
 • Pošalji FTPom… - Omogućava/Onemogućava stavku: “Pošalji FTPom…”
 • Dešifriraj ovdje - Omogućava stavku Dešifriraj ovdje kad je .pae datoteka odabrana
 • Dešifriraj u poddirektorij - Omogućava dešifriranje odabrane arhive u poddirektorij s istim imenom kao u odabrane datoteke.
 • Dešifriraj u… - Omogućava dešifriranje odabrane arhive u željeni direktorij.
 • Šifriraj - Omogućava/Onemogućava stavku: “Šifriraj”.
 • Sažmi i šifriraj - Omogućava/Onemogućava stavku: “Sažmi i šifriraj”.
 • Pretvori… - Omogućava/Onemogućava alat za pretvorbu.
 • Optimiraj Office dokument - Aktivira shell extenziju pomoću koje možete optimirati Microsoft Office 2009 i OpenOffice 2 dokumente desnim klikom.Format datoteke neće biti izmijenjen, a veličina se može smanjiti i do 30%.
 • Prikaži ikone uz popis stavki - Omogućava/Onemogućava prikazivanje male PowerArchiverove ikone smještene u PowerArchiverovom Explorer kontekstno senzitivnom izborniku.
 • Provjeri samo-raspakirajuće ZIP, ARJ, ACE, BH, LHA, RAR datoteke - Omogućava/Onemogućava provjeru dali je EXE datoteka ZIP, ARJ, ACE, BH, LHA, ili RAR samo-raspakirajuća arhiva.
 • Prikaži “Sažmi u ??? + Mogućnosti” Stavku - Omogućava dodavanje stavke + Mogućnost svakoj stavci Sažmi u.
 • Otvori direktorij nakon raspakiranja - Otvara direktorij koji ste raspakirali u Windows Exploreru, i to po završenom raspakiranju.

Oblik datoteke:

 • Prikaži prozor “Asocijacija” ako arhive nisu asocirane s PowerArchiverom - Ako arhive nisu asocirane s PowerArchiverom, PowerArchiver će vas upozoriti da ih asocirate s PowerArchiverom.
 • Asociraj PowerArchiver sa… - Odaberite s kojim formatima će PowerArchiver biti asociran.
 • Asociraj Odmah - Asocira odmah sve odabrane formate arhiva s PowerArchiver.

Auto osvježavanje:

 • Provjeri za nadogradnje… - Provjera za nadogradnjom PowerArchivera u navedenim vremenskim intervalima.
 • Provjeri… - Provjera za ili službenom verzijom PowerArchivera, ili beta verzijom kao i službenom verzijom.
 • Proxy informacije - Unesite proxy informacije za provjeru nadogradnji, JEDINO ako pristupate Internetu preko proxy.

Presvlake:

 • Slika alatne trake - Omogućuje vam da odaberete korisničke slike za gumbe alatne trake. Za preuzimanje presvlaka, posjetite http://www.powerarchiver.com/skins
 • Datoteka presvlake sučelja - Omogućuje vam da odaberete korisničko sučelje za PowerArchiver
 • Prikaži tekst gumba - Koristite ovu mogućnost za prikaz imena gumba ispod istog u alatnoj traci
 • Prikaži savjete - Koristite ovu mogućnost za omogućavanje prikazivanja kratkih, tekstualnih opisa za opis funkcije gumba pri prelazu kursora preko gumba alatne trake
 • Poravnanje alatne trake - Odaberite gdje želite da vidite alatnu traku
 • Odaberite gumbe… - Omogućuje vam da odaberete gumbe alatne trake

Profili

 • Kreiraj novi… - Kreira nove profile sažimanja.
 • Preimenuj… - Preimenuje odabrane profile.
 • Izbriši… - Briše odabrane profile.
 • Ime - Odaberi ime profila sažimanja.
 • Format sažimanja - Odabire format sažimanja koji će se koristiti u odabranom profilu. Klikni ovdje za više informacija o profilima. (pojavljuje se jedino kad je profil odabran ili pri kreiranju novog profila)

Kartica Sažmi i šifriraj:

 • Format sažimanja - Odaberi zadani format sažimanja u ekstenziji ljuske explorera sažmi i šifriraj .
 • Metoda šifriranja - Odaberi zadanu metodu šifriranja u ekstenziji ljuske explorera sažmi i šifriraj .

FTP Profili:

 • Novi profil… - Otvara PowerArchiverovog Upravitelja FTP profilima zbog novog profila.
 • Uredi profil… - Otvara PowerArchiverovog Upravitelja FTP profilima radi ureðivanja odabranog profila.
 • Izbriši profil… - Briše odabrani profil

Upravitelj šiframa:

 • Omogućuje PowerArchiverovog Upravitelja šiframa - Omogućava PowerArchiverovog Upravitelja šiframa.
 • Snimi šifre za PowerArchiverove Šifrirane datoteke (*.PAE) - Upravitelj šiframa će pohraniti šifre za PAE šifrirane datoteke.
 • Pohranjene šifre - Popis datoteka kojima PowerArchiver ima informacije o šiframa.
 • Nepohranjene šifre - Popis datoteka za koje ne želite da PowerArchiver pohrani šifre.

Dodaci:

 • Ime datoteke dodatka - Kliknite na Pretraži da odaberete dodatak (nastavak .wcx).
 • Format dodatka - Dodajte format dodatka(npr. ”.msi” za MSI datoteke).
 • Dodaj dodatak - Dodaje dodatke na popis, nakon što ste odabrali gore navedene opcije.
 • Izbriši dodatak - Briše odabrani dodatak sa popisa.

Razno:

Opće

 • Prikaži Dodaj pri kreiranju nove arhive… - Pri kreiranju nove prazne arhive, PowerArchiver će automatski prikazati dijalog Dodaj gdje možete odabrati datoteke za dodavanje u arhivu.
 • Omogući sva mala slova imena datoteka - Ako je ova opcija uključena sva imena datoteka u popisu će se prikazivati s malim slovima.
 • Prikaži “otvori arhivu” pri pokretanju - Pri pokretanju PowerArchivera, automatski prikazuje dijalog Otvori.
 • Prikaži upit pri kliku na gumb Pogled - isključivanje ove mogućnosti će preskočiti dijalog Pogled.
 • Koristi relativnu stazu - Kad je odabrana relativna staza, i ako odaberete samo jedan direktorij za dodati u arhivu, PowerArchiver će snimiti putanje kao da ste odabrali sve datoteke iz direktorija a ne aktualni direktorij. Kad odaberete ovu mogućnost, PowerArchiver će ispravno snimiti putanje pri odabiru jednog direktorija za arhiviranje.
 • Koristi OEM pretvorbu za imena datoteka - Pomaže u slučaju kada ne koristite engleske znakove.
 • Aktiviraj napredni prozor “Dodaj” - Prikazuje drugačiji prozor “Dodaj”, namijenjen naprednijim korisnicima.
 • Koristi SFX Maker ako je instaliran - Omogućava SFX Makeru da upravlja PowerArchiverovim Make SFX akcijama.
 • Ponovno koristi PowerArchiverove prozore - Dozvoljava samo jednu pojavu PowerArchivera. Ako kliknete na arhivu u Windows Exploreru, i već imate jedan PowerArchiver otvoren, PowerArchiver će otvoriti tu arhivu koristeći isti prozor. Ovo uveliko ubrzava PowerArchiver
 • Aktiviraj transparento nadopunjavanje za 7-Zip - Omogućava nadopunjavanje za 7-Zip arhive.

Pametno rukovanje

 • Automatski otvara sljedeći Više-dijelni dio - Ako imate više-dijelnu arhivu, i sve datoteke (TEST.RAR, TEST.R00, …) su u istom direktoriju, PowerArchiver neće tražiti potvrdu za prelazak na idući dio.
 • Prikaži prozor “Automatske instalacije” - Ako arhiva ima INSTALL.EXE ili SETUP.EXE u osnovnoj putanji, PowerArchiver će vas pitati dali želite otpakovati arhivu, i pokrenuti instalaciju.
 • Transparentno upravljanje šifriranim datotekama - Automatski otvara arhive u šifriranim datotekama.
 • Transparentno otvaraj TAR arhive - Automatski otvara TAR arhive unutar tar.gz ili tar.bz2 file.
 • Pitaj za snimanje privremene internet arhive - Omogućava prikazivanje upita za snimanje privremenih internet arhiva (kada je otvori korišteno u Internet Exploreru, Outlook Expressu, itd.).
 • Pitaj za nadopunjavanje ako je datoteka izmijenjena - Omogućava spremanje izmijenjenih datoteka u arhivu.
 • Automatski pričvrsti ZIP komentare - Aktiviranjem ove opcije možete automatski čitati komentare arhiva (ako postoje), pričvršćene u donjem dijelu dnu prozora.
 • Onemogući upozorenje “samo za čitanje”. - Onemogućava upozorenje koje se pojavljuje pri otvaranju datoteka samo za čitanje.
 • Onemogući upozorenje Privremene internet datoteke - Onemogućava upozorenje koje se pojavljuje kada PowerArchiver otvori datoteke iz privremene internet mape.

Brzina

 • Nikada ne koristi Košaru za otpatke pri brisanju - U potpunosti onemogućava korištenje košare za otpatke (nije preporučeno).
 • Koristi trenutni direktorij kao privremeni - PowerArchiver će koristiti trenutni direktorij kao privremeni prilikom sažimanja datoteka.
 • Provjeri samo-raspakirajuće CAB datoteke - Omogućava/Onemogućava provjeru dali je EXE datoteka CAB samo-raspakirajuća arhiva.
 • Izvorni redoslijed sortiranja pri pokretanju - Ubrzava PowerArchiver koristeći arhivin originalni redoslijed pri otvaranju iste.

Red čekanja:

 • Aktiviraj PowerArchiverov red čekanja - Omogućava PowerArchiver red čekanja i pokreće PowerArchiver Starter u pladnju sustava.
 • Uvijek koristi red čekanja - Red čekanja se koristi uvijek kada je ispunjen uvjet najmanje veličine.
 • Ne dodaji u red čekanja datoteke manje od - Postavlja minimalnu veličinu datoteka koje će biti dodane u red čekanja. Datoteke manje veličine neće biti dodane u red čekanja. Postavite opciju veličine na 0 da uvijek koristite red čekanja.
Navigation